ضرایب کنکور ۱۴۰۴

ضرایب کنکور ۱۴۰۴

ضرایب کنکور 1403 توسط سازمان سنجش برای کلیه گروه های آزمایشی تجربی، ریاضی، انسانی، هنر، زبان و معارف به طور دقیق اعلام شد. در این

ادامه مطلب...