ثبت نام دوره امتحانات نهایی کلاسینو شروع شد.

تدریس ریاضی آریان حیدری
تدریس زیست محمد همدانی
تدریس شیمی پارسا فراهانی
تدریس فیزیک محمد نوکنده
تدریس زیست محمد عمارلو
تدریس شیمی محمد مرادی
تدریس عربی محمدمهدی شاهرودی
تدریس فیزیک مهدی براتی
تدریس فیزیک علیرضا عربشاهی
تدریس ادبیات فارسی رضا حسینی یکتا
تدریس شیمی رضا مصلایی
تدریس جامعه شناسی
تدریس اول ابتدایی محمدرضا دهنه‌ای
تدریس چهارم ابتدایی فاطمه یزدانی
تدریس شیمی کامبیز فرزانه
تدریس شیمی امید مصلایی
تدریس چهارم ابتدایی خانم شادی
تدریس سوم ابتدایی هانیه پوراحمدیان
تدریس ریاضی بابک سادات
تدریس فیزیک محمد نوکنده
تدریس علوم ششم استاد اعتباری
تدریس ریاضی نهم علیرضا اردستانی
تدریس ریاضی احسان غیاثی
تدریس دوم ابتدایی سمانه جارلو
تدریس ریاضی خسرو محمد زاده
تدریس عربی استاد محمد واعظی
تدریس عربی عمار تاجبخش