زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۴

زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۴

سازمان سنجش در جدید ترین تقویم آموزشی که از طریق سایت سنجش منتشر نمود، زمان ثبت نام و برگزاری کنکور ۱۴۰۴ نوبت اول و دوم برای کلیه گروه های آزمایشی را اعلام کرد. در این مطلب به ارائه جدول های زمان ثبت نام و برگزاری کنکور ۱۴۰۴ برای کلیه گروه های آزمایشی می پردازیم.

جدول زمان بندی ثبت نام کنکور ۱۴۰۴

زمان بندی ثبت نام کنکور ۱۴۰۴ برای نوبت اول و دوم شامل:

عنوانتاریخ
زمان ثبت نام نوبت اول کنکور تجربی ۱۴۰۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ لغایت ۱۴۰۳/۰۸/۲۶
زمان ثبت نام نوبت اول کنکور ریاضی ۱۴۰۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ لغایت ۱۴۰۳/۰۸/۲۶
زمان ثبت نام نوبت اول کنکور انسانی ۱۴۰۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ لغایت ۱۴۰۳/۰۸/۲۶
زمان ثبت نام کنکور فرهنگیان ۱۴۰۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ لغایت ۱۴۰۳/۰۸/۲۶
زمان ثبت نام نوبت اول کنکور هنر ۱۴۰۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ لغایت ۱۴۰۳/۰۸/۲۶
زمان ثبت نام نوبت اول کنکور زبان ۱۴۰۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ لغایت ۱۴۰۳/۰۸/۲۶
زمان ثبت نام نوبت اول کنکور معارف ۱۴۰۴ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ لغایت ۱۴۰۳/۰۸/۲۶
زمان ثبت نام نوبت دوم کنکور تجربی ۱۴۰۴نیمه دوم اسفند ماه سال ۱۴۰۳
زمان ثبت نام نوبت دوم کنکور ریاضی ۱۴۰۴نیمه دوم اسفند ماه سال ۱۴۰۳
زمان ثبت نام نوبت دوم کنکور انسانی ۱۴۰۴نیمه دوم اسفند ماه سال ۱۴۰۳
زمان ثبت نام نوبت دوم کنکور زبان ۱۴۰۴نیمه دوم اسفند ماه سال ۱۴۰۳
زمان ثبت نام نوبت دوم کنکور هنر ۱۴۰۴نیمه دوم اسفند ماه سال ۱۴۰۳
زمان ثبت نام نوبت دوم کنکور معارف ۱۴۰۴نیمه دوم اسفند ماه سال ۱۴۰۳

زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۴

زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۴ برای نوبت اول و دوم در جدول زیر برای کلیه گروه های آزمایشی بر اساس تقویم آموزشی سازمان سنجش:

عنوانتاریخ
زمان برگزاری نوبت اول کنکور تجربی ۱۴۰۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۲/۱۲
زمان برگزاری نوبت اول کنکور ریاضی ۱۴۰۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۲/۱۲
زمان برگزاری نوبت اول کنکور انسانی ۱۴۰۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۲/۱۲
زمان برگزاری کنکور فرهنگیان ۱۴۰۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۲/۱۲
زمان برگزاری نوبت اول کنکور هنر ۱۴۰۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۲/۱۲
زمان برگزاری نوبت اول کنکور زبان ۱۴۰۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۲/۱۲
زمان برگزاری نوبت اول کنکور معارف ۱۴۰۴ ۱۴۰۴/۰۲/۱۱ لغایت ۱۴۰۴/۰۲/۱۲
زمان برگزاری نوبت دوم کنکور تجربی ۱۴۰۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۰۶
زمان برگزاری نوبت دوم کنکور ریاضی ۱۴۰۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۰۶
زمان برگزاری نوبت دوم کنکور انسانی ۱۴۰۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۰۶
زمان برگزاری نوبت دوم کنکور هنر ۱۴۰۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۰۶
زمان برگزاری نوبت دوم کنکور زبان ۱۴۰۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۰۶
زمان برگزاری نوبت دوم کنکور معارف ۱۴۰۴ ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ لغایت ۱۴۰۴/۰۴/۰۶

مطالب مرتبط
ضرایب کنکور 1404
تاثیر معدل کنکور 1404
تعداد دفترچه های کنکور 1404

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *