کلاس های شب امتحانی کلاسینو

کلاس های شب امتحانی کلاسینو

کلاس های شب امتحانی کلاسینو ویژه امتحانات نهایی خرداد ماه برگزار می شود. در این نوشته به معرفی کلی این دوره، اساتید مدرس و ارائه جدول زمان بندی کلاس ها و امتحانات می پردازیم.

دوره شب امتحان کلاسینو

کلاسینو با در نظر داشتن اهمیت نمرات دروس عمومی و اختصاصی پایه های دهم و یازدهم بر آینده تحصیلی دانش آموزان و تاثیر مستقیم آن بر نتیجه کنکور آن ها، کلاس هایی برای کلیه دروس پایه دهم و یازدهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی با تدریس بهترین اساتید کلاسینو برگزار می کند. این کلاس ها طبق برنامه امتحان نهایی و یک شب قبل از امتحان نهایی آن ها برگزار می شود.
در کلاس های شب امتحانی کلاسینو، تدریس مباحث همراه با تاکید بر سوالات احتمالی می باشد تا دانش آموزان با تسلط کامل برای امتحان خود آماده شوند.

جدول زمان بندی کلاس های شب امتحانی پایه دهم کلاسینو

همان طور که گفته شد برای پایه دهم رشته های تجربی، ریاضی و انسانی دوره های آموزش ویژه شب امتحان نهایی برای دروس اختصاصی و عمومی با تدریس بهترین اساتید کشور برگزار می شود. در جدول زیر زمان بندی کلاس های رایگان شب امتحانی این سه رشته را آورده ایم.

تاریخرشته تجربیرشته ریاضیرشته انسانی
دوشنبه
1403/2/31
جلسه شب امتحان عربی دهم استاد عمار تاجبخش
ساعت 15:00
پنج‌شنبه
1403/3/3
جلسه شب امتحان عربی دهم استاد محمد مهدی شاهرودی
ساعت 13:30

جلسه شب امتحان عربی دهم استاد محمد واعظی
ساعت 13:30

جلسه شب امتحان عربی دهم استاد وهاب اصغری
ساعت 13:30
جلسه شب امتحان عربی دهم استاد محمد مهدی شاهرودی
ساعت 13:30

جلسه شب امتحان عربی دهم استاد محمد واعظی
ساعت 13:30

جلسه شب امتحان عربی دهم استاد وهاب اصغری
ساعت 13:30
یکشنبه
1403/3/6
جلسه شب امتحان شیمی دهم استاد کامبیز فرزانه
ساعت 11:00

جلسه شب امتحان شیمی یازدهم استاد پارسا فراهانی
ساعت 14:30

جلسه شب امتحان شیمی دهم استاد امید مصلایی
ساعت 15:00
جلسه شب امتحان شیمی دهم استاد کامبیز فرزانه
11:00

جلسه شب امتحان شیمی یازدهم استاد پارسا فراهانی
ساعت 14:30

جلسه شب امتحان شیمی دهم استاد امید مصلایی
ساعت 15:00
جلسه شب امتحان علوم و فنون دهم استاد فراز توکلی
ساعت 14:00
سه‌شنبه
1403/3/8
جلسه شب امتحان دینی دهم استاد روزبه فکری
ساعت 11:00
جلسه شب امتحان دینی دهم استاد روزبه فکری
ساعت 11:00
جلسه شب امتحان دینی دهم استاد روزبه فکری
ساعت 11:00
پنج‌شنبه
1403/3/10
جلسه شب امتحان فیزیک دهم استاد مهدی براتی
ساعت 14:00

جلسه شب امتحان فیزیک دهم استاد علیرضا عربشاهی
ساعت 14:00
جلسه شب امتحان فیزیک دهم استاد مهدی براتی
ساعت 14:00

جلسه شب امتحان فیزیک دهم استاد علیرضا عربشاهی
ساعت 14:00
جلسه شب امتحان اقتصاد دهم استاد پویا بهشتی
ساعت 14:00
یک‌شنبه
1403/3/13
جلسه شب امتحان زیست دهم استاد پارسا جهانی
ساعت 14:00

جلسه شب امتحان زیست دهم استاد محمد همدانی
ساعت 14:00

جلسه شب امتحان زیست دهم استاد آریا بام رفیع
ساعت 14:00

جلسه شب امتحان زیست دهم استاد محمد عمارلو
ساعت 14:00
جلسه شب امتحان هندسه دهم استاد بهرام جلالی
ساعت 14:00
جلسه شب امتحان تاریخ دهم استاد مصطفی رضایی مهر
ساعت 14:00
پنج‌شنبه
1403/3/17
جلسه شب امتحان ادبیات عمومی دهم استاد فراز توکلی
ساعت 14:00

جلسه شب امتحان ادبیات عمومی دهم استاد رضا حسینی یکتا
ساعت 14:00
جلسه شب امتحان ادبیات عمومی دهم استاد فراز توکلی
ساعت 14:00

جلسه شب امتحان ادبیات عمومی دهم استاد رضا حسینی یکتا
ساعت 14:00
جلسه شب امتحان ادبیات عمومی دهم استاد فراز توکلی
ساعت 14:00

جلسه شب امتحان ادبیات عمومی دهم استاد رضا حسینی یکتا
ساعت 14:00
یک‌شنبه
1403/3/20
جلسه شب امتحان جغرافیا دهم استاد مصطفی رضایی مهر
ساعت 14:00
جلسه شب امتحان جغرافیا دهم استاد مصطفی رضایی مهر
ساعت 14:00
جلسه شب امتحان جغرافیا دهم استاد مصطفی رضایی مهر
ساعت 14:00
دوشنبه
1403/3/21
جلسه شب امتحان زبان دهم استاد میلاد قریشی
ساعت 14:00
جلسه شب امتحان زبان دهم استاد میلاد قریشی
ساعت 14:00
جلسه شب امتحان زبان دهم استاد میلاد قریشی
ساعت 14:00
سه‌شنبه
1403/3/22
جلسه شب امتحان زبان دهم استاد علیرضا جابری
ساعت 14:00
جلسه شب امتحان زبان دهم استاد علیرضا جابری
ساعت 14:00
جلسه شب امتحان زبان دهم استاد علیرضا جابری
ساعت 14:00
پنج‌شنبه
1403/3/24
جلسه شب امتحان ریاضی دهم استاد بهرام جلالی
ساعت 15:00

جلسه شب امتحان ریاضی دهم استاد بابک سادات
ساعت 15:00

جلسه شب امتحان ریاضی دهم استاد احسان غیاثی
ساعت 15:00
جلسه شب امتحان ریاضی دهم استاد بهرام جلالی
ساعت 15:00

جلسه شب امتحان ریاضی دهم استاد بابک سادات
ساعت 15:00

جلسه شب امتحان ریاضی دهم استاد احسان غیاثی
ساعت 15:00
جلسه شب امتحان ریاضی انسانی دهم استاد خسرو محمدزاده
ساعت 15:00
یک‌شنبه
1403/3/27
جلسه شب امتحان جامعه شناسی دهم استاد حمید اثباتی
ساعت 14:00
چهارشنبه
1403/3/30
جلسه شب امتحان منطق دهم استاد علی فروغی نیا
ساعت 14:00

جدول زمان بندی کلاس های شب امتحانی پایه یازدهم کلاسینو

تاریخرشته تجربیرشته ریاضیرشته انسانی
پنج‌شنبه
1403/3/3
جلسه شب امتحان عربی عمومی یازدهم استاد محمد واعظی
ساعت 09:00
جلسه شب امتحان عربی عمومی یازدهم استاد محمد واعظی
ساعت 09:00
جلسه شب امتحان عربی تخصصی یازدهم استاد محمد واعظی
ساعت 11:15

جلسه شب امتحان عربی تخصصی یازدهم استاد عمار تاجبخش
ساعت 11:15

جلسه شب امتحان عربی تخصصی یازدهم استاد محمدمهدی شاهرودی
ساعت 11:15
یک‌شنبه
1403/3/6
جلسه شب امتحان شیمی یازدهم استاد کامبیز فرزانه
ساعت 14:30

جلسه شب امتحان شیمی یازدهم استاد پارسا فراهانی
ساعت 14:30

جلسه شب امتحان شیمی یازدهم استاد امید مصلایی
ساعت 18:30
جلسه شب امتحان شیمی یازدهم استاد کامبیز فرزانه
ساعت 14:30

جلسه شب امتحان شیمی یازدهم استاد پارسا فراهانی
ساعت 14:30

جلسه شب امتحان شیمی یازدهم استاد امید مصلایی
ساعت 18:30
جلسه شب امتحان علوم و فنون یازدهم استاد فراز توکلی
ساعت 18:00
سه‌شنبه
1403/3/8
جلسه شب امتحان دینی یازدهم استاد روزبه فکری
ساعت 13:30
جلسه شب امتحان دینی یازدهم استاد روزبه فکری
ساعت 13:30
جلسه شب امتحان دینی یازدهم استاد روزبه فکری
ساعت 13:30
پنج‌شنبه
1403/3/10
جلسه شب امتحان فیزیک یازدهم استاد مهدی براتی
ساعت 18:00

جلسه شب امتحان فیزیک یازدهم استاد محمد نوکنده
ساعت 18:00

جلسه شب امتحان فیزیک یازدهم استاد علیرضا عربشاهی
ساعت 18:00
جلسه شب امتحان فیزیک یازدهم استاد مهدی براتی
ساعت 18:00

جلسه شب امتحان فیزیک یازدهم استاد محمد نوکنده
ساعت 18:00

جلسه شب امتحان فیزیک یازدهم استاد علیرضا عربشاهی
ساعت 18:00
جلسه شب امتحان جامعه شناسی یازدهم استاد حمید اثباتی
ساعت 18:00
یک‌شنبه
1403/3/13
جلسه شب امتحان زیست یازدهم استاد آریا بام رفیع
ساعت 18:00

جلسه شب امتحان زیست یازدهم استاد محمد همدانی
ساعت 18:00

جلسه شب امتحان زیست یازدهم استاد محمد عمارلو
ساعت 18:00
جلسه شب امتحان هندسه یازدهم استاد بهرام جلالی
ساعت 18:00
جلسه شب امتحان فلسفه یازدهم استاد علی فروغی نیا
ساعت 18:00
پنج‌شنبه
1403/3/17
جلسه شب امتحان ادبیات عمومی یازدهم استاد رضا حسینی یکتا
ساعت 18:00

جلسه شب امتحان ادبیات عمومی یازدهم استاد فراز توکلی
ساعت 18:00
جلسه شب امتحان ادبیات عمومی یازدهم استاد رضا حسینی یکتا
ساعت 18:00

جلسه شب امتحان ادبیات عمومی یازدهم استاد فراز توکلی
ساعت 18:00
دوشنبه
1403/3/21
جلسه شب امتحان زبان یازدهم استاد میلاد قریشی
ساعت 18:00
جلسه شب امتحان زبان یازدهم استاد میلاد قریشی
ساعت 18:00
جلسه شب امتحان زبان یازدهم استاد میلاد قریشی
ساعت 18:00
سه‌شنبه
1403/3/22
جلسه شب امتحان زبان یازدهم استاد علیرضا جابری
ساعت 14:00
جلسه شب امتحان زبان یازدهم استاد علیرضا جابری
ساعت 14:00
جلسه شب امتحان زبان یازدهم استاد علیرضا جابری
ساعت 14:00
چهارشنبه
1403/3/23
جلسه شب امتحان تاریخ یازدهم استاد مصطفی رضایی مهر
ساعت 18:00
جلسه شب امتحان تاریخ یازدهم استاد مصطفی رضایی مهر
ساعت 18:00
شنبه
1403/3/26
جلسه شب امتحان ریاضی رشته تجربی یازدهم استاد بهرام جلالی
ساعت 15:00

جلسه شب امتحان ریاضی رشته تجربی یازدهم استاد بابک سادات
ساعت 15:00
جلسه شب امتحان حسابان یازدهم استاد بهرام جلالی
ساعت 19:00


جلسه شب امتحان حسابان یازدهم استاد بابک سادات
ساعت 19:00
جلسه شب امتحان ریاضی انسانی یازدهم استاد خسرو محمدزاده
ساعت 19:00
سه‌شنبه
1403/3/29

جلسه شب امتحان ریاضی رشته تجربی یازدهم استاد آریان حیدری
ساعت 15:00
پنج‌شنبه
1403/3/31
جلسه شب امتحان زمین شناسی یازدهم استاد محمد همدانی
ساعت 11:00
جلسه شب امتحان جغرافیا یازدهم استاد مصطفی رضایی مهر
ساعت 11:00
یک‌شنبه
1403/4/3
جلسه شب امتحان آمار و احتمال یازدهم استاد محمد صحت کار
ساعت 12:00
جلسه شب امتحان روان شناسی یازدهم استاد پویا بهشتی
ساعت 12:00

همان طور که در جدول های بالا مشاهده کردید برای کلیه دروس اختصاصی و عمومی رشته های تجربی، ریاضی و انسانی دوره های شب امتحانی به صورت کاملا رایگان برگزار می شود، برای شرکت در این کلاس ها کافی است از طریق لینک زیر وارد پنل کلاسینو شوید و در قسمت میز مطالعه دوره مورد نظر را تماشا کنید:

پنل کلاسینو

مقالات پیشنهادی
تاثیر معدل در کنکور 1404
بهترین دوره های کنکور 1404

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *