مشاوران کلاسینو

مشاوران کلاسینو

کلاسینو علاوه بر دوره های آموزش دروس برای کلیه پایه های مقاطع تحصیلی، دوره های برنامه ریزی، مشاوره و کارگاه های مشاوره ای مختلفی با تدریس مشاورانی توانمند و متخصص در این زمنیه برگزار می کند. دوره های مشاوران کلاسینو هر کدام بر اساس حیطه کاری و تخصص حرفه ای آن ها از ابتدایی تا کنکور برگزار می شود. در ادامه به معرفی کامل مشاوران کلاسینو و دوره هایی که برگزار می کنند می پردازیم.

اسامی مشاوران کلاسینو

 • مینا اسکندری
 • حدیث سیف
 • نازنین عباسی
 • شهاب یخچالیان
 • علی فروغی نیا
 • سهیل ذوالفقاریه
 • امین برجعلی
 • آراد مبشر
 • میثم فتحی

مینا اسکندری

خانم مینا اسکندری از جمله مشاوران رتبه های برتر کنکور هنر در کلاسینو می باشند که دوره های برنامه ریزی و مشاوره درسی ویژه کنکور هنر برگزار می کنند و دوره های ایشان مناسب داوطلبان کنکوری است که هدف رتبه برتر شدن در کنکور هنر را دارند.

مینا اسکندری در دوره های جامع مرداد کنکور 1404 کلاسینو

دوره های مشاوره و برنامه ریزی مینا اسکندری در کلاسینو

 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور 1404 (دوره شش ماهه) استاد مینا اسکندری ویژه رشته هنر
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور 1404 (دوره تا کنکور 1404) استاد مینا اسکندری ویژه رشته هنر
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور 1404 (دوره سه ماهه) استاد مینا اسکندری ویژه رشته هنر
 • انتخاب رشته کنکور هنر 1403 استاد مینا اسکندری

حدیث سیف

سرکار خانم حدیث سیف دارای مدرک دکترای روانشناسی بالینی و نزدیک به دو دهه سابقه مشاوره تحصیلی و ارائه برنامه ریزی درسی در آموزشگاه های بنام و شناخته شده استان تهران و کلانشهر های ایران را در رزومه کاری خود دارند و در حال حاضر یکی از مشاوران کلاسینو می باشند. دوره های برنامه ریزی و مشاوره حدیث سیف برای مقطع متوسطه دوم کنکور سراسری کلیه گروه های آزمایشی است.

حدیث سیف در دوره های جامع مرداد 1404 کلاسینو

دوره های برنامه ریزی و مشاوره حدیث سیف در کلاسینو

 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور 1404 (دوره سه ماهه) استاد حدیث سیف
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional (دوره تا کنکور 1404) استاد حدیث سیف
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور 1404 (دوره شش ماهه) استاد حدیث سیف
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی پایه دهم 1404 استاد حدیث سیف
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی پایه یازدهم 1404 استاد حدیث سیف
 • کارگاه مشاوره و برنامه ریزی استاد حدیث سیف
 • انتخاب رشته کنکور 1403 استاد حدیث سیف
 • اردوی آنلاین نوروزی 1404 استاد حدیث سیف

نازنین عباسی

خانم نازنین عباسی نیز از جمله مشاوران دوره های برنامه ریزی و مشاوره کلاسینو می باشند. ایشان دوره های برنامه ریزی و مشاوره از پایه پنجم ابتدایی تا پایه دوازدهم و کنکور رشته های تجربی، ریاضی، انسانی، هنر و زبان برگزار می کنند.

دوره های برنامه ریزی و مشاوره نازنین عباسی در کلاسینو

 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی پایه پنجم تا نهم 1404 خانم نازنین عباسی
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی پایه دهم 1404 خانم نازنین عباسی
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی پایه یازدهم 1404 خانم نازنین عباسی
 • کارگاه مشاوره و برنامه ریزی خانم نازنین عباسی
 • کارگاه انتخاب رشته سال نهم به دهم خانم نازنین عباسی 1403
 • کلاس آنلاین نکته و تست 1404 مشاوره و برنامه ریزی پایه پنجم تا نهم خانم نازنین عباسی

شهاب یخچالیان

استاد شهاب یخچالیان جزو با سابقه ترین مشاوران کلاسینو می باشند. ایشان نزدیک به دو دهه سابقه برنامه ریزی و مشاوره حرفه ای در مراکز معتبر ایران و برگزاری اردوهای مطالعاتی فوق حرفه‌ای را در رزومه کاری خود دارند.
استاد یخچالیان دوره های برنامه ریزی و مشاوره برای مقطع متوسطه دوم و کنکور سراسری کلیه گروه های آزمایشی برگزار می کنند.

شهاب یخچالیان در دوره های جامع مرداد کنکور 1404 کلاسینو

دوره های شهاب یخچالیان در کلاسینو

 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور 1404 (دوره سه ماهه) استاد استاد شهاب یخچالیان
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور 1404 (دوره شش ماهه) استاد استاد شهاب یخچالیان
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional (دوره تا کنکور 1404) استاد استاد شهاب یخچالیان
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی پایه دهم 1404 استاد شهاب یخچالیان
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی پایه یازدهم 1404 استاد شهاب یخچالیان
 • کارگاه مشاوره و برنامه ریزی استاد شهاب یخچالیان
 • انتخاب رشته کنکور 1403 استاد شهاب یخچالیان
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی حرفه ای تا کنکور 1404 استاد شهاب یخچالیان
 • اردوی آنلاین نوروزی 1404 استاد شهاب یخچالیان

علی فروغی نیا

استاد علی فروغی نیا جزو اساتید کلاسینو است که علاوه بر دوره های آموزش دروس رشته انسانی، دوره های برنامه ریزی و مشاوره ای برگزار می کند و میان دانش آموزان و داوطلبان از محبوبیت ویژه ای برخوردار بوده و ویدئو های صحبت های مشاوره ای و انگیزشی ایشان در صفحات مجازی اینستاگرام و … بسیار وایرال شده است.
دوره های برنامه ریزی و مشاوره استاد فروغی نیا برای مقطع متوسطه دوم و کنکور کلیه گروه های آزمایشی برگزار می شود.

علی فروغی نیا در دوره های جامع مرداد کنکور 1404 کلاسینو

دوره های مشاوره و برنامه ریزی علی فروغی نیا در کلاسینو

 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور 1404 (دوره سه ماهه) استاد علی فروغی نیا
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور 1404 (دوره شش ماهه) استاد علی فروغی نیا
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional (دوره تا کنکور 1404) استاد علی فروغی نیا
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی پایه دهم 1404 استاد علی فروغی نیا
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی پایه یازدهم 1404 استاد علی فروغی نیا
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی پایه یازدهم 1404 استاد علی فروغی نیا
 • کارگاه مشاوره و برنامه ریزی استاد علی فروغی نیا
 • انتخاب رشته کنکور 1403 استاد علی فروغی نیا
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی حرفه ای تا کنکور 1404 استاد علی فروغی نیا

سهیل ذوالفقاریه

استاد سهیل ذوالفقاریه، مشاور حرفه‌ای و توانمند مقطع متوسطه دوم و کنکور سراسری در کلاسینو می باشند که دوره های برنامه ریزی و مشاوره ای متنوعی در بازه های زمانی مختلف برگزار می کنند.
دوره های سهیل ذوالفقاریه در کلاسینو ویژه داوطلبان کنکور سراسری کلیه گروه های آزمایشی برگزار می شود اما اردوی نوروزی ایشان میان دانش آموزان از محبوبیت بالایی برخوردار است.

سهیل ذوالفقاریه در دوره های جامع مرداد کنکور 1404 کلاسینو

دوره های برنامه ریزی و مشاوره سهیل ذوالفقاریه در کلاسینو

 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور 1404 (دوره شش ماهه) استاد سهیل ذوالفقاریه
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور 1404 (دوره سه ماهه) استاد سهیل ذوالفقاریه
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional (دوره تا کنکور 1404) استاد سهیل ذوالفقاریه
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی پایه یازدهم 1404 استاد سهیل ذوالفقاریه
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی پایه دهم 1404 استاد سهیل ذوالفقاریه
 • کارگاه مشاوره و برنامه ریزی استاد سهیل ذوالفقاریه
 • انتخاب رشته کنکور 1403 استاد سهیل ذوالفقاریه
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی حرفه ای تا کنکور 1404 استاد سهیل ذوالفقاریه
 • اردوی آنلاین نوروزی 1404 استاد سهیل ذوالفقاریه

امین برجعلی

اقای امین برجعلی مشاور و برنامه ریز درسی با سابقه و توانمند متوسطه دوم و کنکور سراسری دوره های آنلاین کلاسینو می باشند. ایشان نزدیک به دو دهه سابقه تدریس حرفه ای برنامه ریزی کنکور و تحصیلی در مراکز آموزشی برتر استاد تهران را در رزومه کاری خود دارند.

دوره های برنامه ریزی و مشاوره امین برجعلی در کلاسینو

 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور 1404 (دوره سه ماهه) استاد امین برجعلی
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور 1404 (دوره شش ماهه) استاد امین برجعلی
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور 1404 (دوره تا کنکور1404) استاد امین برجعلی
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی پایه دهم 1404 استاد امین برجعلی
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی پایه یازدهم 1404 استاد امین برجعلی
 • کارگاه مشاوره و برنامه ریزی استاد امین برجعلی
 • انتخاب رشته کنکور 1403 استاد امین برجعلی
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی حرفه ای تا کنکور 1404 استاد امین برجعلی

آراد مبشر

استاد آراد مبشر دارای مدرک دکترای پزشکی و بیش از ده سال سابقه برنامه ریزی و مشاوره کنکور و متوسطه دوم می باشند. ایشان مشاور قبولی های خاص کنکور از قبیل قبولی پزشکی در تهران پس از ۷ سال دوری از درس، قبولی دندان پزشکی در تهران پس از ۴ سال پشت کنکور ماندن و … می باشند و در حال حاضر در کلاسینو دوره های برنامه ریزی و مشاوره به صورت آنلاین برگزار می کنند.

آراد مبشر در دوره های جامع مرداد کنکور 1404 کلاسینو
آراد مبشر در دوره های جامع مرداد کنکور 1404 کلاسینو

دوره های برنامه ریزی و مشاوره آراد مبشر در کلاسینو

 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور 1404 (دوره سه ماهه) استاد استاد آراد مبشر
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور 1404 (دوره شش ماهه) استاد استاد آراد مبشر
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional (دوره تا کنکور 1404) استاد استاد آراد مبشر
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی پایه دهم 1404 استاد آراد مبشر
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی پایه یازدهم 1404 استاد آراد مبشر
 • کارگاه مشاوره و برنامه ریزی استاد آراد مبشر
 • انتخاب رشته کنکور 1403 استاد آراد مبشر
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی حرفه ای تا کنکور 1404 استاد آراد مبشر

میثم فتحی

استاد میثم فتحی مشاور رتبه 1 کنکور 1401 و آموزشگاه های برتر استان تهران و بسیاری از شهرهای ایران بوده و رزومه کاری بسیار موفقی در زمینه برنامه ریزی و مشاوره دارند. ایشان در حال حاضر جزو مشاران کلاسینو می باشند و دوره های برنامه ریزی و مشاوره آنلاین ویژه کنکور برگزار می کنند.

دوره های میثم فتحی در کلاسینو

 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور 1404 (دوره سه ماهه) استاد میثم فتحی
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور 1404 (دوره تا کنکور1404) استاد میثم فتحی
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزیProfessional کنکور 1404 (دوره شش ماهه) استاد میثم فتحی
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی پایه دهم 1404 استاد میثم فتحی
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی پایه یازدهم 1404 استاد میثم فتحی
 • کارگاه مشاوره و برنامه ریزی استاد میثم فتحی
 • انتخاب رشته کنکور 1403 استاد میثم فتحی
 • کلاس آنلاین مشاوره و برنامه ریزی حرفه ای تا کنکور 1404 استاد میثم فتحی

هزینه مشاوره کلاسینو

پس از انتخاب استاد و دوره مورد نظر خود، برای اطلاع از هزینه دوره های برنامه ریزی و مشاوره هر استاد از طریق لینک زیر از قیمت دوره ها آگاهشوید:

قیمت کلاسینو

ثبت نام دوره های برنامه ریزی و مشاوره کلاسینو

همان طور که گفته شد دوره های کلاسینو تنها به آموزش دروس اختصاص نمی یابد بلکه دوره های برنامه ریزی و مشاوره نیز دارد. برای ثبت نام در دوره برنامه ریزی و مشاوره استاد مورد نظر خود از طریق لینک زیر وارد پنل کلاسینو شوید و دوره مورد نظر خود را انتخاب کنید و یا با شماره های مندرج در سایت تماس حاصل فرمائید:

پنل کلاسینو

3 پاسخ

 1. بهترین مشاور کلاسینو برای کنکور کدوم مشاوره؟
  الیته مشاور آقا معرفی کنید چون خانم ها واقعا خوب نیستن.

  1. انتخاب مشاور کاملا سلیقه ای هستش و شما می تونین جلسه اول دوره اساتید رو ببینید و بعد ثبت نام کنید.

 2. مشاورای کلاسینو همشون خوبنا ولی من توی اردوی نوروزی کلاسینو استاد یخچالیان شرکت کردم واقعا راضی بودم
  فکر کنم اردیبهشت همه درصدام بالای ۸۰ باشه 😍

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *