برنامه ریزی کنکووری

برنامه ریزی کنکوری

برنامه ریزی کنکوری مهم ترین بخش درس خواندن ، تعیین سرنوشت ، رسیدن به اهداف و آرزو های داوطلب کنکوری است. بدون دانستن هیچ علمی از برنامه ریزی مخصوصا در رابطه با کنکور محال است که داوطلبی به هدف و نتیجه ی دلخواه برسد.

در ادامه این مطلب با نکات بسیار فوق العاده و شگفت انگیز آشنا می شوید.

نکات بسیار شگفت انگیز برنامه ریزی کنکوری و تکنیک های طلایی که سرنوشت شما را قطعا عوض میکند.


هم اکنون که شما در حال مطالعه این مطلب هستید، داوطلب کنکوری سال دوازهمی که به مقایسه خودش با دوستانی در مدرسه که آن ها در حال مطالعه و جمع بندی دروسشان هستند، می پردازد.دچار استرس و سردگمی شدید می شود.

داوطلبی که بدون در نظر گرفتن اولیت در زندگی در اینستاگرام ، تلگرام ، واتس اپ و … غیره بدون در نظر گرفت هدفی مشخص اتلاف وقت می کند .

اولین اقدام اشتباه که به ذهن این داوطلب خطور می کند:

 • شرکت در آزمون های آزمایشی بدون مطالعه دروس
 • برنامه ریزی توسط خود شخص بدون آگاهی و تجربه
 • استفاده کردن از برنامه های بسیار کلی آزمون های آزمایشی

در ادامه تصمیمات اشتباه داوطلب بدون مطالعه دروس در آزمون های آزمایشی گزینه دو شرکت می کند و نتایج بسیار بدی مواجه شود.

بدون مطالعه و تست زنی صحیح از مطالب کتاب درسی داوطلب نتیجه ی مطلوبی بدست نمی آورد.

او فکر می کند که آزمون های آزمایشی غیر استاندار است و سپس تصمیم به عوض کردن موسسه آزمون آزمایشی خود می کند و در آزمون آزمایشی سنجش ثبت نام می کند.

اما این طور نیست…

تمام آزمون های آزمایشی کاملا استاندارد و اصولی هستند.

اقدام اشتباه بعدی او برنامه ریزی بدون در نظر گرفتن خصوصیات و توانایی فردی است. بدون تجربه لازم در علم برنامه ریزی، بدترین نوع برای خودش برنامه ریزی انجام می دهد که باعث از بین رفتن انگیزه او شود.

خود داوطلب نظارت بیرونی بر اجرا برنامه ریزی ندارد.خودبخود برای تلاش و رسیدن به موفقیت دلسرد و سرخورده می شود.اقدام اشتباه بعدی او استفاده کردن از برنامه های کلی آزمون های آزمایشی است.

داوطلب با مشاوری اصلح و آگاه صحبت می کند، مشاور در اولین اقدام توصیه می کند که قبل از شرکت در آزمون های آزمایشی مطالعه دروس مورد نظر انجام شود بدون مطالعه شرکت در آزمون بی فایده است.

در اقدام بعدی توصیه مشاور به برنامه ریزی کاملا شخصی سازه شده طبق خصوصات وتوانایی های فردی داوطلب است.

داوطلب با انگیزه ، داشتن هدف گذاری کوتاه مدت میان مدت و بلند مدت و بدون سردگی و استرس برنامه ریزی کنکوری منحصر بفرد را اجرا و نتایج مطلوبی را بدست می آورد.

برنامه ریزی چیست؟

تعریف صحیح برنامه ریزی این است که هماهنگی مناسب کار و فعالیت طبق روال مشخص برای فرد خاص و منحصر بفرد انجام شود . همیشه برنامه ریزی برای درس خواندن نیست، برای فعالیت های غیر درسی هم انجام می شود.

نکته مهم برنامه ریزی پایبند بودن و انجام به موقع برنامه توسط شخص است. برنامه ریزی بدون هیچ اقدام به انجام آن، قطعا بی نتیجه خواهد بود.

Time Management یکی از تکنیک های طلایی موفقیت در زندگی است .

برنامه ریزی کنکوری خاص داوطلب کنکور چه تفاوتی با برنامه ریزی های روزمره و ساده دارد؟

پر تکرارترین سوال داوطلبان کنکور این است که تفاوتی برنامه روزمره و ساده که توسط خود داوطلب انجام می شود و برنامه ریزی کنکوری آیا وجود دارد ؟

در پاسخ: بله قطعا تفاوت های فاحشی وجود دارد ،این نکته را اضافه کنم اگر داوطلب کنکوری بین برنامه خاص و منحصر بفرد و برنامه ساده و کلی تفاوت قایل نشود 100 درصد نتیجه مطلوب را بدست نمی آورد.


انواع برنامه ریزی کنکوری خاص داوطلب

برنامه ریزی ساعتی

در این نوع برنامه ریزی ساعات کاملا مشخص برای داوطلب منحصر بفرد کنکوری انجام می شود. این دسته برای داوطلبانی هست که توسط مشاوران طبق عادات رومزه و شخصی داوطلب برنامه ریزی می شود.

معایب برنامه ریزی کنکوری ساعتی

داوطلبانی که زمان را به خوبی نمی توانند مدیریت زمان کنند ، با این رنوع برنامه ریزی کنکوری به مشکل برخورد می کنند و نتیجه مطلوب را بدست نمی آورد ، مدیریت زمان در برنامه ریزی کنکوری ساعتی بسیار مهم است .

داوطلبانی که سرعت مطالعه مطلوب با توجه به حجم و مطلب دروس خود ندارد ، به طور مثال برای خواندن یک گفتار از درس زیست شناسی در رشته علوم تجربی داوطلب بسیار کند مطالب کتاب درسی را مطالعه می کند

به طوری که زمان کافی برای تست زدن مبحث وجود ندارد و مطالب خوانده شده را نیز فراموش میکند .

برنامه کنکوری ساعتی کاملا معین می شود دقیقا در چه ساعاتی مطالعه توسط داوطلب کنکور انجام شود و زمان اجرا در اختیار داوطلب نیست.

اگر در اجرا به برنامه برای داوطلب مشکلاتی در ساعات برنامه ریزی شده از قبل پیش آید ، جبران آن زمان و ساعات مطالعاتی بسیار دشوار است .

مزایا برنامه ریزی کنکوری ساعتی

برنامه داوطلب کنکوری کاملا مشخص و فرد از سردگمی و استرس نداشتن برنامه منحصر بفرد را اصلا ندارد، برنامه ساعتی طبق برنامه ی شخصی داوطلب برنامه ریزی توسط مشاوران کنکور انجام می شود.

داوطلبانی که به اجرا برنامه ریزی بسیار پایبند هستند و طبق ساعات مشخص شده برنامه را انجام می دهند ، این دسته از برنامه ریزی فوق العاده هست.

نمونه برنامه ساعتی

نمونه برنامه ساعتی برای داوطلب کنکور رشته علوم تجربی: (بسته به نیاز و عادات زندگی روزمره داوطلب کنکوری)

ساعتبرنامه ریزی ساعتی (رشته علوم تجربی)
7-8:30زیست 10درسنامه فصل 4
8:30-8:45 استراحت
8:45-10:15 تست 10زیست فصل 4
10:15-10:30 استراحت
10:30-11:30 ریاضی معادلات و نامعادلات درسنامه +حل تست های اموزشی
11:30-11:45 استراحت
11:45-12:50 حل تست معادلات و نامعادلات
12:50-1:40 استراحت
1:40-2:45 زمین شناسی فصل 4 درسنامه
2:45-3:30 استراحت ( 40 دقیقه خواب مشخص شده توسط نیاز های داوطلب کنکور)
3:30-4:45 حل تست فصل 4 زمین شناسی
4:45-5 استراحت
5-6:40 شیمی10 فصل دوم درسنامه
6:40-7 استراحت
7-8:40 حل تست شیمی10فصل دوم
8:40 -9:45 مرور نکات بسیار مهم زیست برای یاداوری

نمونه برنامه ساعتی برای داوطلب کنکور رشته ریاضی: (بسته به نیاز و عادات زندگی روزمره داوطلب کنکوری)

ساعتبرنامه ریزی ساعتی (رشته ریاضی)
7-8:30ریاضی 10 درسنامه فصل 3
8:30-8:45استراحت
8:45-10:15ریاضی 10 تست فصل 3
10:15-10:30استراحت
10:30-11:30شیمی 10درسنامه فصل 2
11:30-11:45استراحت
11:45-12:50شیمی 10 تست فصل 2
12:50-1:40استراحت
1:40-2:45فیزیک 10 درسنامه فصل 4
2:45-3:30استراحت ( 40 دقیقه خواب مشخص شده توسط نیاز های داوطلب کنکور)
3:30-4:45فیزیک 10 تست فصل 4
4:45-5استراحت
5-6:40 آمار درسنامه فصل 2
6:40-7استراحت
7-8:40تست آمار فصل 2
8:40 -9:45مرور نکات مهم و فرمول های شیمی +نکات مهم و فرمول های فیزیک

نمونه برنامه ساعتی برای داوطلب کنکور رشته انسانی: (بسته به نیاز و عادات زندگی روزمره داوطلب کنکوری)

ساعتبرنامه ریزی ساعتی (رشته انسانی)
7-8:30ریاضی 12 درسنامه فصل 3
8:30-8:45استراحت
8:45-10:15ریاضی 12 تست فصل 3
10:15-10:30استراحت
10:30-11:30فلسفه و منطق 12 درسنامه فصل 2
11:30-11:45استراحت
11:45-12:50فلسفه و منطق 12 تست فصل 2
12:50-1:40استراحت
1:40-2:45زبان و ادبیات فارسی 12درسنامه فصل 4
2:45-3:30استراحت ( 40 دقیقه خواب مشخص شده توسط نیاز های داوطلب کنکور)
3:30-4:45زبان و ادبیات فارسی 12 تست فصل 4
4:45-5استراحت
5-6:40 عربی12 درسنامه فصل 2
6:40-7استراحت
7-8:40تست عربی 12 فصل 2
8:40 -9:45مرور نکات مهم عربی+نکات مهم و فرمول های ریاضی+مرور جامع فلسفه و منطق و زبان و ادبیات فارسی

برنامه ریزی بدون زمان

در این نوع برنامه ریزی بدون زمان برنامه ریزی می شود که دقیقا ساعات انجام و مطالعه مشخص نیست و در این برنامه ریزی مشاوران کنکور ساعات معین نمی کنند.

معایب برنامه ریزی کنکوری بدون زمان

داوطبانی که اعتماد به نفس کامل در اجرا به برنامه را ندارد دچار مشکل می شوند، این برنامه خاص داوطلبانی است که مدیریت بر زمان و سرعت مطالعه دارند .

مزایا برنامه ریزی کنکوری بدون زمان

برنامه ریزی انجام شده توسط مشاوران کاملا مشخص است داوطلب استرس و نگرانی ندارد .

نکته مهم این برنامه ریزی این است که زمان اجزا برنامه دست خود شخص است به طوری که هر ساعتی بر اساس برنامه های شخصی داوطلب مدیریت و اجرا می شود.

محدودیت برای داوطلب وجود ندارد که شخص نتواند برنامه را جبران کند ، به طور مثال اگر مشکلاتی در ساعات مشخص برای داوطلب پیش امد ، خود شخص با مدیریت زمان و اعتماد به نفس برنامه را در ساعات دیگری انجام خواهد داد.

این نوع برنامه ریزی خاص داوطلبان کنکوری که دید کلی نسبت به ساعات و عادات مطالعه خود دارند.

نمونه برنامه ریزی بدون زمان

نمونه برنامه ریزی بدون زمان برای داوطلب رشته علوم تجربی:

روز های هفتهبرنامه ریزی بدون زمان (رشته علوم تجربی)
شنبه زیست 11درسنامه فصل 1+شیمی 11 درسنامه فصل3+ریاضی توابع+زمین درسنامه فصل 4+فیزیک درسنامه فشار و چگالی
یکشنبهزیست11 درسنامه فصل 1+شیمی 11درسنامه فصل3+ریاضی توابع+زمین درسنامه فصل 4+فیزیک درسنامه فشار و چگالی
دوشنبه زیست11 درسنامه فصل 1+شیمی 11درسنامه فصل3+ریاضی توابع+زمین درسنامه فصل 4+فیزیک درسنامه فشار و چگالی
سه شنبه زیست11 تست فصل 1+شیمی 11تست فصل3+ریاضی تست توابع+زمین تست فصل 4+فیزیک تست فشار و چگالی
چهارشنبهزیست11 تست فصل 1+شیمی 11تست فصل3+ریاضی تست توابع+زمین تست فصل 4+فیزیک تست فشار و چگالی
پنج شنبهزیست11 تست فصل 1+شیمی 11تست فصل3+ریاضی تست توابع+زمین تست فصل 4+فیزیک تست فشار و چگالی
جمعهزیست11 مرور فصل 1+شیمی 11مرورفصل3+ریاضی مرور توابع+زمین مرور فصل 4+فیزیک مرور فشار و چگالی

نمونه برنامه ریزی بدون زمان برای داوطلب رشته ریاضی:

روز های هفتهبرنامه ریزی بدون زمان (رشته ریاضی)
شنبه ریاضی 12 درسنامه فصل 2+شیمی 12 درسنامه فصل 1+فیزیک 12 درسنامه فصل 2+آمار درسنامه فصل 1+حسابان درسنامه فصل 3
یکشنبهریاضی 12 درسنامه فصل 2+شیمی 12 درسنامه فصل 1+فیزیک 12 درسنامه فصل 2+آمار درسنامه فصل 1+حسابان درسنامه فصل 3
دوشنبهریاضی 12 درسنامه فصل 2+شیمی 12 درسنامه فصل 1+فیزیک 12 درسنامه فصل 2+آمار درسنامه فصل 1+حسابان درسنامه فصل 3
سه شنبهریاضی 12 تست فصل 2+شیمی 12 تست فصل 1+فیزیک 12 تست فصل 2+آمار تستفصل 1 +حسابان تست فصل 3
چهار شنبهریاضی 12 تست فصل 2+شیمی 12 تست فصل 1+فیزیک 12 تست فصل 2+آمار تستفصل 1 +حسابان تست فصل 3
پنج شنبهریاضی 12 تست فصل 2+شیمی 12 تست فصل 1+فیزیک 12 تست فصل 2+آمار تستفصل 1 +حسابان تست فصل 3
جمعه ریاضی 12 مرور فصل 2+شیمی 12 مرور فصل 1+فیزیک 12 مرورفصل 2+آمار مرورفصل 1+حسابان مرورفصل 3

نمونه برنامه ریزی بدون زمان برای داوطلب رشته انسانی :

روز های هفتهبرنامه ریزی بدون زمان (رشته ریاضی)
شنبه ریاضی 12 درسنامه فصل 2+زبان و ادبیات فارسی 12 درسنامه فصل 1+عربی 12 درسنامه فصل 2+فلسفه و منطق درسنامه فصل 1+روانشناسی درسنامه فصل 3+تاریخ و جغرافیا 12 درسنامه فصل 2
یکشنبهریاضی 12 درسنامه فصل 2+زبان و ادبیات فارسی 12 درسنامه فصل 1+عربی 12 درسنامه فصل 2+فلسفه و منطق درسنامه فصل 1+روانشناسی درسنامه فصل 3+تاریخ و جغرافیا 12 درسنامه فصل 2
دوشنبهریاضی 12 درسنامه فصل 2+زبان و ادبیات فارسی 12 درسنامه فصل 1+عربی 12 درسنامه فصل 2+فلسفه و منطق درسنامه فصل 1+روانشناسی درسنامه فصل 3+تاریخ و جغرافیا 12 درسنامه فصل 2
سه شنبهریاضی 12 تست فصل 2+زبان و ادبیات فارسی 12 تست فصل 1+عربی 12 تست فصل 2+فلسفه و منطق تست فصل 1+روانشناسی تست فصل 3+تاریخ و جغرافیا 12 تست فصل 2
چهار شنبهریاضی 12 تست فصل 2+زبان و ادبیات فارسی 12 تست فصل 1+عربی 12 تست فصل 2+فلسفه و منطق تست فصل 1+روانشناسی تست فصل 3+تاریخ و جغرافیا 12 تست فصل 2
پنج شنبهریاضی 12 تست فصل 2+زبان و ادبیات فارسی 12 تست فصل 1+عربی 12 تست فصل 2+فلسفه و منطق تست فصل 1+روانشناسی تست فصل 3+تاریخ و جغرافیا 12 تست فصل 2
جمعه ریاضی 12 مرور فصل 2+زبان و ادبیات فارسی 12 مرور فصل 1+عربی 12 مرور فصل 2+فلسفه و منطق مرور فصل 1+روانشناسی مرور فصل 3+تاریخ و جغرافیا 12 مرور فصل 2


برنامه ریزی حجمی

در این نوع برنامه ریزی حجمی به مدت یک هفته الی دو هفته انجام می شود . با توجه به سطح علمی دانش آموز ، مدیریت زمان و صلاح دید مشاور تحصیلی برنامه ی حجمی 7 الی 14 روزه به داوطلب ارایه می شود.

معایب برنامه ریزی کنکوری حجمی

سلیقه مشاور در برنامه ریزی حجمی دخیل می شود این اتفاق زمانی رخ میدهد که دانش آموز دید کلی نسبت به هدف و دروس مورد مطالعه حد ندارد.

داوطبانی که اعتماد به نفس پایینی در اجرا به برنامه را دارد دچار مشکل می شوند.

این برنامه خاص داوطلبانی است که مدیریت بسیار کامل بر زمان و سرعت مطالعه دارند .

مزایا برنامه ریزی کنکوری حجمی

نکته مهم این برنامه ریزی حجمی این است که زمان اجزا برنامه کاملا دست خود شخص است به طوری که هر ساعتی بر اساس برنامه های شخصی مدیریت و اجرا می شود.

بدون محدودیت برای داوطلب که شخص می تواند برنامه را جبران کند ، به طور مثال اگر مشکلاتی در ساعات مشخص برای داوطلب پیش امد ، خود شخص با مدیریت و اعتماد به نفس بالا برنامه را در ساعات دیگری انجام خواهد داد.

هدف گذاری های کوتاه مدت و بلند مدت بسیار موثر در اجرای برنامه ریزی حجمی توسط مشاور است.

این نوع برنامه ریزی خاص داوطلبان کنکوری که درگیری های روزمره زیادی دارند و نمی توان ساعات کاملا مشحخص و حتی رزو های کاملا مشخص را برای این داوطلبان تعیین کرد.

برنامه کلی به داوطلب ارایه می شود اما ساعات و روز های مشخص برای انجام برنامه ریزی حجمی کاملا با مدیریت زمان خود داوطلب انجام می شود.

نمونه برنامه ریزی حجمی

نمونه برنامه ریزی حجمی برای داوطلب رشته علوم تجربی:

داوطلب رشته تجربی باید با مدیریت زمان، داوطلب در طول یک هفته دروس

زیست 12درسنامه و تست فصل 1

شیمی 12 درسنامه و تست فصل3

ریاضی توابع درسنامه و تست

زمین درسنامه و تست فصل 5

فیزیک درسنامه و تست فشار و چگالی

نمونه برنامه ریزی حجمی برای داوطلب رشته ریاضی:

داوطلب رشته ریاضی باید با مدیریت زمان، داوطلب در طول یک هفته دروس

ریاضی 12 درسنامه و تست فصل 3

شیمی 12 درسنامهو تست فصل 2

فیزیک 12 درسنامه و تست فصل 3

آمار درسنامه و تست فصل 1

حسابان درسنامه و تست فصل 2

انتگرال درسنامه و تست فصل2

نمونه برنامه ریزی حجمی برای داوطلب رشته انسانی :

داوطلب رشته انسانی باید با مدیریت زمان، داوطلب در طول یک هفته دروس

ریاضی 12 درسنامه و تست فصل 4

زبان و ادبیات فارسی 12 درسنامه و تست فصل 2

عربی 12 درسنامه و تست فصل 2

فلسفه و منطق درسنامه و تست فصل 3

روانشناسی درسنامه و تست فصل 2

تاریخ و جغرافیا 12 درسنامهو تست فصل 2


نکته بسیار مهم : داوطلب نمی تواند مسیر موفقیت در طول چند ماه متوالی را در یک شبه طی کند.


بهترین نوع برنامه ریزی کنکوری کدام است؟

مشاوران بر اساس خصوصیات شخصیت و عادات و نیازمندی های داوطلب کنکور برنامه ریزی را انجام می دهند. هر سه نوع برنامه ریزی کنکوری بسیار موثر و فوق العاده است .

اصولی ترین و مهم ترین اقدام مشاوران شخص سازی کردن برنامه برای داوطلب کنکور است زیرا با توجه به خود شخص برنامه ریزی و اقدامات انجام می گیرد.

بهترین نوع برنامه ریزی برای شما تنها مشاور تحصیلی اصلح با توجه به ویژگی های فردی شما انتخاب کرده و برنامه ریزی انجام می دهد.


چرا باید با برنامه ریزی کنکوری درس بخوانیم؟

با توجه به اهمیت بسیار زیاد کنکور در تعیین سرنوشت و رسیدن اهداف، مهم ترین اقدام برای موفقیت در کنکور برنامه ریزی صحیح است.

بدون برنامه ریزی صحیح و منحصر بفرد ، داوطلب اگرچه بی نهایت تلاش کند اما بدون نتیجه خواهد بود ، زیرا آگاهی به نقشه کلی راه موفقیت خود ندارد.

برنامه ریزی منحصرا درسی نیست برای فعالیت های غیر درسی هم انجام می شود، که این نشان دهنده اهمیت فوق العاده آن است.

زمانی که برای فعالیت درسی و غیر درسی برنامه ریزی صورت می گیرد، استرس و دغدغه های روزمره شخص به حداقل می رسد .

ذهن فعالیت های دسته بندی شده را به راحتی به خاطر می سپارد و در نتیجه شخص با آرامش حداکثری ایفای نقش می کند.


رابرت کیوساکی نویسنده و کار افرین و فرد بسیار موفق ژاپنی – آمریکایی در زمینه‌ی سرمایه‌گذاری و تجارت که شهرت جهانی دارد در رابطه با برنامه ریزی می گوید:

ببین درچه موقعیتی هستی، به کجا می خواهی برسی، و سپس برای رسیدن به هدفت برنامه ریزی کن.

رابرت کیوساکی

در ابتدا هدف گذاری کنید سپس بیندیشید برای رسیدن به هدف چه اقدامات سازنده انجام دهید که در طول مسیر موفقیت، به نتیجه مطلوب برسید.

اکثرا داوطلبان اهداف زندگی را برای خود مشخص کردند اما بدون در نظر گرفتن برنامه ریزی و مسیر موفقیت شروع می کنند

در اصل آن ها فقط در مرحله اول ثابت ماندند زیرا بدون برنامه ریزی و اقدام صحیح فقط هدف داشتن کافی نیست.

هدف و برنامه ریزی مثل دو بال برای پرواز و اوج گرفتن هستند، به تنهایی موفق نمی شویم.

بعضی داوطلبان هدفی مشخص برای آینده زندگی خود ندارد و باور دارند که فقط با برنامه ریزی به اهداف می توان دست پیدا کرد اما این باور بشدت غلط است، هیچگاه در مسیر موفقیت قرار نمی گیرند.


آیا داشتن مشاور کنکور ضروری است ؟

برنامه ریزی اصولی و صحیح نیازمند افراد دانش آموخته به علم برنامه ریزی است که هر فردی قادر به انجام آن نیست، افرادی که تحصیلات در زمینه مشاور و برنامه ریزی با توجه به تجربیات زیاد آن ها قطعا بسیار توانمند تر افرادی که هیچگونه دانشی در رابطه با مشاوره مخصوصا مشاوره تحصیلی ندارند.

بسیاری از داوطلبان پرسش مطرح می کنند که آیا داشتن مشاور ضروری است ؟

در پاسخ :اگر درمصاحبه های متعدد با رتبه های برتر کنکور توجه کنید، همه آن ها از مشاور تحصیلی و برنامه ریزی منحصر بفرد کنکوری استفاده کردنند، اگر رتبه های برتر کنکور بدون داشتن مشاور با قطعیت به جایگاه رتبه برتر کنکور نمی رسیدند.

داشتن مشاور تحصیلی فردی که به علم برنامه ریزی تسلط کامل دارد و اصولی و صحیح (با توجه به شخصی سازی برنامه برای داوطلب) دارای تجربیات فراوان است ، فوق العاده موثر است.

داشتن مشاور تحصیلی در هدف گذاری، برنامه ریزی و ایجاد انگیزه در فرد سرنوشت را تغییر می دهد.

مشاوران تحصیلی تنها برنامه ریزی انجام نمی دهند، تکنیک های صحیح خواندن دروس ، مهم ترین اقدام مشاوران است.

اقدامات مشاوران تحصیلی برای موفقیت داوطلب:

 • برنامه ریزی منحصر بفرد صحیح و اصولی
 • آموزش تکنیک های طلایی مطالعه دروس
 • ایجاد انگیزه
 • هدف گذاری با توجه به توانایی های فردی داوطلب
 • کمک به کاهش استرس و دغدغه های فرد (مخصوصا در افرادی که استرس بالای در زمینه کنکور و قبولی در رشته مورد نظر دارند)
 • انتخاب کردن منابع درسی صحیح

چرا خود داوطلب کنکور برای خود نمی تواند برنامه ریزی انجام دهد ؟

پایبندی به برنامه ریزی, با توجه به هدف گذاری های طولانی در خصوص داوطلب کنکور و انجام آن ها نیازمند انگیزه است، اکثریت داوطلبان در ابتدا ی مسیر موفقیت بسیار کوشا و مستمر در حال تلاش هستند اما با گذشت زمان انگیزه درونی فرد کاهش می یابد.

مشاور تحصیلی نگاهی کلی از مسیر موفقیت دارد و خارج از حواشی های استرسی و محیط داوطلب قرار دارد میتواند بهترین تصمیم گیری هارا برای فرد انجام دهد.

داوطلب کنکور که خودش برنامه ریزی انجام می دهند به قطعیت دچار سردگرمی و استرس بیشتری نسبت به فردی که مشاور تحصیلی در بیرون حواشی زندگی او برنامه ریزی انجام داده است، تجربه میکند.

مشکلات ساده و متعدد در دروان کنکور در نگاه خود داوطلب بسیار بزرگتر از آن چیزی که در واقعیت هست نشان داده می شود و به تنهایی داوطلب نمی تواند راهکار صحیح و منطقی برای تعیین سرنوشت خود ارایه دهد ، اما در نگاه مشاور تحصیلی به همان مشکلات داوطلب با توجه به تجربیات بسیار زیاد نسبت به داوطلب فوق العاده حرفه ای اقدام می کنند.

نکته بسیار مهم : زمانی که داوطلب کنکوری نظارت بیرونی بر برنامه ریزی خود نداشته ، قطعا در اجرا برنامه ریزی دچار مشکل می شود.

با داشتن مشاور آگاه به علم برنامه ریزی و شخص با تجربه ، نظارت بیرونی بر انجام برنامه داوزلب کنکوری انجام می شود.

برای مثال : داوطلبی که هدف گذاری برای کنکور خود انجام داده (بدون در نظر گرفتن توانایی، آینده شغلی و ساعات مطالعه خود) روز های اول مطالعه بسیار با انگیزه و پایبند به اجرا ی برنامه است، با مرور زمان انگیزه و پایبندی او کم میشود.

در روز های اول داوطلب ساعت 6 صبح بیدار می شود و سپس شروع به مطالعه دروس طبق برنامه ریزی که خودش انجام داده می کند، در ادامه اجرا برنامه بدون نظارت بیرونی مشغول کار های جانبی و بیهوده می شود و در طول روز ساعات مطالعه به مرور کم می شود.

در ادامه داوطلب بی انگیزه می شود ظهرها ساعت 12 از خواب می شود، بعد از 2 ساعت اتلاف وقت با گوشی و صفحات مجازی شروع به مطالعه دروس طبق برنامه ریزی خودش می کند.

معایب برنامه ریزی توسط خود شخص داوطلب:

 • داوطلب در ابتدا هدف گذاری صحیحی انجام نداده است.
 • بعد از شرکت در آزمون های مختلف ، نتایج بسیار بدی روبه رو می شود .
 • نطارت بیرونی بر اجرای برنامه ریزی ندارد.
 • برنامه ریزی خود را بدون اصول و بدون استاندار (توسط خود داوطلب که دانشی در رابطه با علم برنامه ریزی ندارد) ، انجام می شود که قطعا نتیجه خوبی به دنبال ندارد.
 • خود شخص تجربه ای از برنامه ریزی اصولی ندارد.
 • بدون در نظر گرفتن توانایی خود برنامه ریزی می کند، به طور مثال : داوطلبی که سرعت مطالعه او کند است اما در برنامه ریزی خود در طول روز تعداد دروس زیادی در برنامه خود می گذارد و در نظر نمی گیرد که توانایی مطالعه سریع مطالب درسی را ندارد و تصور غلطی دارد که می تواند زمان مناسبی برای مطالعه و تست زنی به همه ی دروس خودش اختصاص دهداما با اقدام باعث شکست داوطلب می شود در نتیجه به هیچ کدام از دروس زمان مطالعه و تست زنی خاص را اختصاص نمی دهد.
 • دچار سرخوردگی در اجرای برنامه ریزی و بی انگیزه شدن داوطلب می شود.

مزایا برنامه ریزی توسط مشاور با تجربه و آگاه:

 • مشاور اصلح و آگاه نظارت بیرونی بسیار کامل بر اجرای برنامه ریزی صحیح و منحصر بفرد برای داوطلب دارد.
 • مشاور برنامه ریزی با علم برنامه ریزی خصوصا برنامه ریزی کنکور برای داوطلب کنکوری ، به شکل اصولی و استاندارترین حالت برای شخص داوطلب انجام می دهد.
 • با توجه به تجربیات مشاور برنامه ریزی با توجه به هدف گذاری انجام می شود.
 • مشاور هدف گذاری های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت خاص داوطلب انجام می دهند.
 • با توجه به خصوصیات فردی و توانایی داوطلب برنامه ریزی صحیح و اصولی انجام می شود.به طور مثال: داوطلبی که سرعت مطالعه نسبتا بالا و درک از مطالب دروس خوبی دارد ، مشاور با دقت به این نکات و ساعاتی مطالعاتی داوطلب برای اودر طول روز تعداد دروس بیشتری قرار می دهد نسبت به شخص که سرعت مطالعه ی بسیار کندتری دارد.

انواع هدف گذاری

1.هدف گذاری کوتاه مدت

برای ایجاد انگیزه درونی بیشتر برای داوطلب از این نوع هدف گذاری توسط مشاور صورت می گیرد.

به طور مثال : در پایان مطالعه دروس مرود نظر طبق برنامه، هدف گذاری کوتاه مدت برای گرفتن درصد بالاتری نسبت به آزمون قبلی داوطلب به صورت هفتگی انجام می شود.

داوطلب با توجه به هدف گذاری کوتاه مدت برای گرفتن درصدی بهتر با انگیزه بیشتر و تلاش برای تسلط بهتر بر دروس خود اقدام می کند.

2.هدف گذاری میان مدت

زمانی از این نوع هدف گذاری میان مدت استفاده می شود که در بازه زمانی طولانی تری نسبت به هدف گذاری کوتاه مدت در واقع بین 3 هفته الی 4 هفته صورت گیرد.

به طور مثال: داوطلب با توجه به اجرا برنامه ریزی منحصر بفرد توسط مشاور ، هدف گذاری میان مدت ، دستیابی به درصد تستی بالاتری نسبت به آزمون قبلی خود شخص در آزمون های ماهانه انجام می شود.

3.هدف گذاری بلند مدت

اولین سوال مشاور آگاه از داوطلب کنکوری این است که: در آینده چه رشته و شغلی علاقه مند هستی ؟ در زندگی به دنبال چه اهدافی هستی ؟

داوطلب باید به این سوالات جواب قطعی واضح با توجه به توانایی و علایق و اهداف پاسخ دهد.

به طور مثال: داوطلب رشته علوم تجربی در پاسخ به این سوالات رشته پزشکی را انتخاب کرده است. اما قطعی و واضح نیست!

رشته پزشکی در کدام شهر ؟ کدام دانشگاه مدنظر داوطلب ؟

پاسخ صحیح داوطلب: رشته پزشکی دانشگاه شیراز در استان شیراز .

هدف گذاری بلند که طبق آن برنامه ریزی توسط مشاور انجام می شود.


آیا با برنامه ریزی کنکوری گزینه دو ،قلم چی و سنجش میتوان نتیجه مطلوب را بدست آورد ؟

برنامه ریزی های جامع که در گزینه دو و سنجش ارایه می شود، منحصر بفرد نیست بسیار دشوار است که داوطلبانی که روش خواندن صحیح را نمی دانند قطعا به مشکل برخود می کنند .

داوطلبانی که در مبحث خاص نیازمند تلاش و تست بیشتر هستند با برنامه بسیار کلی نمی توانند موفق شوند زیرا تکرار و مرور برای مبحث خاص وجود ندارد .

برنامه ریزی منحصر بفرد برای داوطلب با گرفتن هزینه ای جدا از هزینه شرکت در آزمون های سنجش و گزینه دو دریافت می شود.

نکته مهم : مشاوران سنجش و گزینه دو پیگیری خاصی برای داوطلب انجام نمی دهند.

زمان بندی های برنامه ریزی صورت گرفته، بدون در نظر گرفتن سرعت مطالعه ی داوطلب طراحی شده است. فردی که بسیارکند مطالعه می کند با برنامه های دو هفته ای سنجش و گزینه دو به هیچ عنوان موفق نمی شود، تنها استرس داوطلب افزایش می یاید که این عامل انگیزه او را به حداقل می رساند.

توصیه می شود داوطلبان از برنامه ریزی کنکوری منحصر بفرد که توسط مشاوران با تجربه و دانش آموخته علم برنامه ریزی استفاده کنند، قطعا سرنوشت آنها تغییر خواهد کرد در مسیر موفقیت به اهداف و آرزوهایشان می رسند.


چگونه منابع مطالعاتی خود را بدرستی انتخاب کنیم ؟

این باور بسیار غلط است که هر شخصی که در کنکور موفق شد قطعا منابع درسی او برای فرد دیگری عامل موفقیت می شود.

داوطلبان بسیاری هستند که از منابع متعددی برای مطالعه دروس خود استفاده کردنند اما در نهایت تنها با یک منبع می توانند مطالب درسی را کامل و صحیح مطالعه کنند.

انتخاب کردن و معرفی منابع درسی صحیح توسط مشاوران با تجربه و آگاه به دانش برنامه ریزی صورت می گیرد.


مقالات پیشنهادی
تاثیر معدل در کنکور 1404
مدیریت زمان دانش آموزان و کنکوری ها

یک پاسخ

 1. برنامه ریزی برای کنکور تجربی خیلی سخته با توضیحات شما من می تونم خودم برای خودم برنامه بنویسم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *