دوازدهم تجربی کلاسینو

دوازدهم تجربی کلاسینو

از آن جایی که پیش نیاز اکثر مباحث دروس پایه دوازدهم (هم عمومی و هم اختصاصی ها) در پایه های دهم و یازدهم می باشد، موسسه کلاسینو برای پایه دوازدهم تجربی، دوره های جامع و دوره ویژه امتحانات نهایی (با در نظر داشتن تاثیر مستقیم نمرات آن ها بر نتیجه کنکور) برگزار می کند و در واقع دوره های دوازدهم تجربی و کنکور تجربی کلاسینو برای دانش آموزان و فارغ التحصیلان حتی کسانی که از درس دور بوده اند و یا در طول تحصیل مطالعه چندانی نداشته اند بسیار کاربردی است. این نوشته با هدف آشنایی شما با دوره ها و اساتید مدرس هر دوره برای کنکور تجربی در کلاسینو ارائه می شود.

اساتید دوره های دوازدهم تجربی ۱۴۰۴ کلاسینو

در جدول زیر به معرفی اساتید مدرس دروس عمومی و اختصاصی دوازدهم و کنکور تجربی ۱۴۰۴ می پردازیم:

درساستاد مدرس
ادبیات1_ فراز توکلی
2_ رضا حسینی یکتا
عربی1_ محمد واعظی
2_ محمد مهدی شاهرودی
3_ عمار تاج بخش
دینیروزبه فکری
زبان1_ رضا کیاسالار
2_ علیرضا جابری
3_ میلاد قریشی
زیست1_ محمد همدانی
2_ محمد عمارلو
شیمی1_ رضا و امید مصلایی
2_ محمد مرادی
3_ کامبیز فرزانه
فیزیک1_ علیرضا عربشاهی
2_ محمد نوکنده
3_ مهدی براتی
ریاضی1_ آریان حیدری
2_ بابک سادات

دوره های دوازدهم تجربی ۱۴۰۴ کلاسینو

دوره های دوازدهم تجربی کلاسینو برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴ به صورت پکیج کامل و برخی به صورت دوره برای تک درس ارائه شده است، در ادامه به معرفی کامل دوره های پایه دوازدهم و کنکور تجربی کلاسینو و اساتید مدرس آن ها می پردازیم.

جدول پکیج های کنکور تجربی ۱۴۰۴ کلاسینو

عنوان پکیج
پکیج کل دروس تخصصی ویژه امتحانات نهایی خرداد سال دوازدهم ویژه رشته تجربی
پکیج کامل Just Test رشته تجربی + اردو نوروزی
پکیج تیر نهایی ویژه رشته تجربی (آمادگی امتحانات تشریحی خرداد + همایش های جمع بندی کنکور تیر)
پکیج کامل نکته و تست ۱۴۰۴ رشته تجربی
پکیج دروس عمومی و اختصاصی رشته تجربی شروع از مرداد ماه
پکیج دروس عمومی و اختصاصی رشته تجربی شروع از آبان ماه

دوره های زیست دوازدهم تجربی ۱۴۰۴ کلاسینو

عنوان دوره
کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ زیست استاد محمد همدانی
کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ زیست استاد محمد عمارلو
کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ زیست استاد محمد همدانی شروع از آبان
کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ زیست استاد محمد عمارلو شروع از آبان
کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ زیست شناسی استاد محمد همدانی
کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ زیست شناسی استاد محمد عمارلو
کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ زیست استاد محمد همدانی(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ زیست استاد محمد عمارلو(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دوازدهم زیست استاد محمد همدانی
کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دوازدهم زیست استاد محمد عمارلو
کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ زیست شناسی استاد محمد همدانی
کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ زیست شناسی استاد علی محمد عمارلو

دوره های شیمی دوازدهم تجربی ۱۴۰۴ کلاسینو

عنوان دوره
کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد رضا و امید مصلایی
کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی
کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه
کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد رضا و امید مصلایی شروع از آبان
کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی شروع از آبان
کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه شروع از آبان
کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد رضا و امید مصلایی
کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی
کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه
کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد رضا و امید مصلایی(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دوازدهم شیمی استاد رضا و امید مصلایی
کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دوازدهم شیمی استاد محمد مرادی
کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دوازدهم شیمی استاد کامبیز فرزانه
کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ شیمی استاد رضا و امید مصلایی
کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی
کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه

دوره های فیزیک دوازدهم تجربی ۱۴۰۴ کلاسینو

عنوان دوره
کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ فیزیک استاد علیرضا عربشاهی
کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ فیزیک استاد مهدی براتی
کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده
کلاس آنلاین فیزیک سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد علیرضا عربشاهی
کلاس آنلاین فیزیک سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد مهدی براتی
کلاس آنلاین فیزیک سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد محمد نوکنده
کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد علیرضا عربشاهی(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد مهدی براتی(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده
کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد مهدی براتی
کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد علیرضا عربشاهی شروع از آبان
کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد مهدی براتی شروع از آبان
کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده شروع از آبان
کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد علیرضا عربشاهی
کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده
کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده

دوره های ریاضی دوازدهم تجربی ۱۴۰۴ کلاسینو

عنوان دوره
کلاس آنلاین ریاضی تجربی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد آریان حیدری
کلاس آنلاین ریاضی تجربی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد بابک سادات
کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد آریان حیدری (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد بابک سادات (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد آریان حیدری
کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد بابک سادات
کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد آریان حیدری
کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد بابک سادات
کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد آریان حیدری شروع از آبان
کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد بابک سادات شروع از آبان
کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد آریان حیدری
کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد بابک سادات

دوره های ادبیات دوازدهم تجربی ۱۴۰۴ کلاسینو

عنوان دوره
کلاس آنلاین ادبیات عمومی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات خرداد استاد رضا حسینی یکتا
کلاس آنلاین ادبیات عمومی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات خرداد استاد فراز توکلی
کلاس آنلاین ادبیات عمومی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه آمادگی برای امتحانات نهایی خرداد استاد رضا حسینی یکتا
کلاس آنلاین ادبیات عمومی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه آمادگی برای امتحانات نهایی خرداد استاد فراز توکلی

دوره های عربی دوازدهم تجربی ۱۴۰۴ کلاسینو

عنوان دوره
کلاس آنلاین عربی عمومی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه آمادگی برای امتحانات نهایی خرداد استاد محمد واعظی
کلاس آنلاین عربی عمومی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه آمادگی برای امتحانات نهایی خرداد استاد عمار تاج بخش
کلاس آنلاین عربی عمومی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه آمادگی برای امتحانات نهایی خرداد استاد محمد مهدی شاهرودی
کلاس آنلاین عربی عمومی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات خرداد استاد محمد واعظی
کلاس آنلاین عربی عمومی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات خرداد استاد محمد مهدی شاهرودی
کلاس آنلاین عربی عمومی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات خرداد استاد عمار تاج بخش

دوره های دینی دوازدهم تجربی ۱۴۰۴ کلاسینو

عنوان دوره
کلاس آنلاین دینی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه آمادگی برای امتحانات نهایی خرداد استاد روزبه فکری
کلاس آنلاین دینی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات خرداد استاد روزبه فکری

دوره های زبان دوازدهم تجربی ۱۴۰۴ کلاسینو

عنوان دوره
کلاس آنلاین زبان سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه آمادگی برای امتحانات نهایی خرداد استاد رضا کیاسالار
کلاس آنلاین زبان سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه آمادگی برای امتحانات نهایی خرداد استاد علیرضا جابری
کلاس آنلاین زبان سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه آمادگی برای امتحانات نهایی خرداد استاد میلاد قریشی
کلاس آنلاین زبان سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات خرداد استاد رضا کیاسالار
کلاس آنلاین زبان سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات خرداد استاد علیرضا جابری
کلاس آنلاین زبان سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات خرداد استاد میلاد قریشی

ثبت نام پایه دوازدهم تجربی کلاسینو

برای ثبت نام در کلاس های دوازدهم تجربی ۱۴۰۴ کلاسینو می توانید کلیه دروس را یکجا و به صورت پکیج ثبت نام کنید و هم می توانید هر درس را جداگانه و بر اساس نیاز آموزشی خود ثبت نام نمائید، برای ثبت نام می توانید با شماره 02144511053 تماس گرفته و با راهنمایی پشتیبانی کلاسینو ثبت نام خود را انجام دهید و یا به طور مستقیم از طریق لینک زیر وارد پنل کاربری کلاسینو شوید:

ثبت نام کلاسینو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *