اساتید متوسطه دوم کلاسینو

اساتید متوسطه دوم کلاسینو

موسسه کلاسینو برای پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم مقطع متوسطه دوم و داوطلبان کنکور سراسری رشته های تجربی، ریاضی و انسانی دوره های آموزشی مختلف با محتوای آموزشی متفاوت توسط اساتیدی برجسته و توانمند برگزار می کند. در این مطلب به معرفی اسامی اساتید متوسطه دوم کلاسینو برای هر درس و دوره ارائه شده آن ها می پردازیم.

اساتید رشته تجربی کلاسینو

کلاسینو دوره های آموزشی مختلفی برای دروس اختصاصی رشته تجربی (زیست، شیمی، فیزیک، ریاضی و زمین) با تدریس بهترین اساتید کشور ارائه کرده است. در ادامه به معرفی استاد هر درس و عناوین دوره هایی که برگزار می کنند می پردازیم.

اساتید زیست تجربی کلاسینو

استاد مدرسعنوان دوره
محمد همدانی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ زیست شناسی استاد محمد همدانی
2_ کلاس آنلاین زیست شناسی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد محمد همدانی
3_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم زیست استاد محمد همدانی
4_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم زیست استاد محمد همدانی
5_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ زیست استاد محمد همدانی(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
6_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ زیست شناسی استاد محمد همدانی
7_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ زیست استاد محمد همدانی شروع از آبان
8_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ زیست استاد محمد همدانی
محمد عمارلو1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ زیست شناسی استاد علی محمد عمارلو
2_ کلاس آنلاین زیست شناسی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد علی محمد عمارلو
3_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم زیست استاد علی محمد عمارلو
4_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم زیست استاد محمد عمارلو
5_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ زیست استاد علی محمد عمارلو(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
6_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ زیست شناسی استاد علی محمد عمارلو
7_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ زیست استاد محمد عمارلو شروع از آبان
8_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ زیست استاد محمد عمارلو
9_ کلاس آنلاین زیست سال یازدهم استاد محمد عمارلو ۱۴۰۴
مهشید حقیقتکلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم زیست استاد مهشید حقیقت
آریا بام رفیع1_ کلاس آنلاین زیست سال یازدهم استاد آریا بام رفیع ۱۴۰۴
2_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم زیست استاد آریا بام رفیع

اساتید شیمی رشته تجربی کلاسینو

استاد مدرسعنوان دوره
پارسا فراهانی1_ کلاس آنلاین شیمی سال یازدهم استاد پارسا فراهانی 1404
2_ کلاس آنلاین شیمی سال دهم استاد پارسا فراهانی 1404
3_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد 1404 سال دهم شیمی استاد پارسا فراهانی
4_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد 1404 سال یازدهم شیمی استاد پارسا فراهانی
رضا مصلایی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ شیمی اساتید رضا و امید مصلایی
2_ کلاس آنلاین شیمی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد اساتید رضا و امید مصلایی
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد رضا و امید مصلایی(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ شیمی اساتید رضا و امید مصلایی
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد رضا و امید مصلایی شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد رضا و امید مصلایی
امید مصلایی1_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم شیمی استاد امید مصلایی
2_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم شیمی استاد امید مصلایی
3_ کلاس آنلاین شیمی سال یازدهم استاد امید مصلایی ۱۴۰۴
محمد مرادی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی
2_ کلاس آنلاین شیمی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد محمد مرادی
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی
کامبیز فرزانه1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه
2_ کلاس آنلاین شیمی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد کامبیز فرزانه
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه

اساتید فیزیک رشته تجربی کلاسینو

استاد مدرسعنوان دوره
علیرضا عربشاهی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ فیزیک استاد علیرضا عربشاهی
2_ کلاس آنلاین فیزیک سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد علیرضا عربشاهی
3_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد علیرضا عربشاهی شروع از آبان
4_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد علیرضا عربشاهی
5_ کلاس آنلاین فیزیک سال یازدهم استاد علیرضا عربشاهی ۱۴۰۴
محمد نوکنده1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده
2_ کلاس آنلاین فیزیک سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد محمد نوکنده
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده
مهدی براتی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ فیزیک استاد مهدی براتی
2_ کلاس آنلاین فیزیک سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد مهدی براتی
3_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم فیزیک استاد مهدی براتی
4_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم فیزیک استاد مهدی براتی
5_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد مهدی براتی(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
6_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد مهدی براتی
7_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد مهدی براتی شروع از آبان
8_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد مهدی براتی
9_ کلاس آنلاین فیزیک سال یازدهم استاد مهدی براتی ۱۴۰۴

استاد ریاضی رشته تجربی کلاسینو

استاد مدرسعنوان دوره
آریان حیدری1_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد آریان حیدری
2_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد آریان حیدری شروع از آبان
3_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد آریان حیدری
4_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد آریان حیدری(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
5_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم ریاضی تجربی استاد آریان حیدری
6_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد آریان حیدری
7_ کلاس آنلاین ریاضی تجربی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد آریان حیدری
بابک سادات1_ کلاس آنلاین ریاضی تجربی سال یازدهم استاد بابک سادات ۱۴۰۴
2_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد بابک سادات
3_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد بابک سادات شروع از آبان
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد بابک سادات
5_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد بابک سادات(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
6_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم ریاضی تجربی و حسابان استاد بابک سادات
7_ کلاس آنلاین ریاضی تجربی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد بابک سادات
8_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد بابک سادات
بهرام جلالی1_ کلاس آنلاین ریاضی تجربی و حسابان سال یازدهم استاد بهرام جلالی ۱۴۰۴
2_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم ریاضی تجربی و حسابان استاد بهرام جلالی

اساتید زمین شناسی کلاسینو

استاد مدرسعنوان دوره
محمد همدانی1_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ زمین شناسی استاد محمد همدانی
2_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ زمین شناسی استاد محمد همدانی شروع از آبان
3_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ زمین شناسی استاد محمد همدانی
4_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ زمین شناسی استاد محمد همدانی(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
5_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم زمین شناسی استاد محمد همدانی
6_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ زمین شناسی استاد محمد همدانی

اساتید رشته ریاضی کلاسینو

کلاسینو دوره های آموزشی مختلفی برای دروس اختصاصی رشته ریاضی (هندسه، شیمی، فیزیک و ریاضی) با تدریس بهترین اساتید کشور ارائه کرده است. در ادامه به معرفی استاد هر درس و عناوین دوره هایی که برگزار می کنند می پردازیم.

اساتید هندسه و گسسته کلاسینو

استاد مدرسعنوان دوره
بهرام جلالی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ هندسه و گسسته استاد بهرام جلالی
2_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ هندسه و گسسته استاد بهرام جلالی (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
3_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ هندسه و گسسته استاد بهرام جلالی
4_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ هندسه و گسسته استاد بهرام جلالی شروع از آبان
5_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ هندسه و گسسته استاد بهرام جلالی
محمد صحت کار1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ هندسه و گسسته استاد محمد صحت کار
2_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ هندسه و گسسته استاد محمد صحت کار (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
3_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ هندسه و گسسته استاد محمد صحت کار
4_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ هندسه و گسسته استاد محمد صحت کار شروع از آبان
5_ کلاس آنلاین جامع مرداد ۱۴۰۴ هندسه و گسسته استاد محمد صحت‌ کار

اساتید شیمی رشته ریاضی کلاسینو

استاد مدرسعنوان دوره
رضا مصلایی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ شیمی اساتید رضا و امید مصلایی
2_ کلاس آنلاین شیمی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد اساتید رضا و امید مصلایی
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد رضا و امید مصلایی(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ شیمی اساتید رضا و امید مصلایی
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد رضا و امید مصلایی شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد رضا و امید مصلایی
امید مصلایی1_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم شیمی استاد امید مصلایی
2_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم شیمی استاد امید مصلایی
3_ کلاس آنلاین شیمی سال یازدهم استاد امید مصلایی ۱۴۰۴
محمد مرادی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی
2_ کلاس آنلاین شیمی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد محمد مرادی
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی
کامبیز فرزانه1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه
2_ کلاس آنلاین شیمی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد کامبیز فرزانه
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه

اساتید فیزیک رشته ریاضی کلاسینو

استاد مدرسعنوان دوره
علیرضا عربشاهی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ فیزیک استاد علیرضا عربشاهی
2_ کلاس آنلاین فیزیک سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد علیرضا عربشاهی
3_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد علیرضا عربشاهی شروع از آبان
4_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد علیرضا عربشاهی
5_ کلاس آنلاین فیزیک سال یازدهم استاد علیرضا عربشاهی ۱۴۰۴
محمد نوکنده1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده
2_ کلاس آنلاین فیزیک سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد محمد نوکنده
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده
مهدی براتی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ فیزیک استاد مهدی براتی
2_ کلاس آنلاین فیزیک سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد مهدی براتی
3_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم فیزیک استاد مهدی براتی
4_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم فیزیک استاد مهدی براتی
5_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد مهدی براتی(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
6_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد مهدی براتی
7_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد مهدی براتی شروع از آبان
8_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد مهدی براتی
9_ کلاس آنلاین فیزیک سال یازدهم استاد مهدی براتی ۱۴۰۴

اساتید حسابان کلاسینو

استاد مدرسعنوان دوره
بابک سادات1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ حسابان استاد بابک سادات
2_ کلاس آنلاین حسابان سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد بابک سادات
3_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم ریاضی تجربی و حسابان استاد بابک سادات
4_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ حسابان استاد بابک سادات(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
5_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ حسابان استاد بابک سادات
6_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ حسابان استاد بابک سادات شروع از آبان
7_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ حسابان استاد بابک سادات
8_ کلاس آنلاین ریاضی تجربی و حسابان سال یازدهم استاد بابک سادات ۱۴۰۴
آریان حیدری1_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ حسابان استاد آریان حیدری
2_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ حسابان استاد آریان حیدری شروع از آبان
3_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ حسابان استاد آریان حیدری
4_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ حسابان استاد آریان حیدری(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
5_ کلاس آنلاین حسابان سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد آریان حیدری
6_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ حسابان استاد آریان حیدری
بهرام جلالی1_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم ریاضی تجربی و حسابان استاد بهرام جلالی
2_ کلاس آنلاین ریاضی تجربی و حسابان سال یازدهم استاد بهرام جلالی ۱۴۰۴

اساتید رشته انسانی کلاسینو

کلاسینو دوره های آموزشی مختلفی برای دروس اختصاصی رشته انسانی (ریاضی و آمار، عربی تخصصی، ادبیات تخصصی، جامعه شناسی، اقتصاد و روانشناسی، فلسفه و منطق) با تدریس بهترین اساتید کشور ارائه کرده است. در ادامه به معرفی استاد هر درس و عناوین دوره هایی که برگزار می کنند می پردازیم.

اساتید ریاضی رشته انسانی کلاسینو

استاد مدرسعنوان دوره
خسرو محمدزاده1_ کلاس آنلاین ریاضی ویژه رشته انسانی سال یازدهم استاد خسرو محمدزاده ۱۴۰۴
2_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ ریاضی ویژه رشته ی انسانی استاد خسرو محمدزاده
3_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ ریاضی ویژه رشته ی انسانی استاد خسرو محمدزاده شروع از آبان
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ ریاضی انسانی استاد خسرو محمدزاده
5_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ ریاضی انسانی استاد خسرو محمدزاده (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
6_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم ریاضی انسانی استاد خسرو محمدزاده
7_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم ریاضی انسانی استاد خسرو محمدزاده
8_ کلاس آنلاین ریاضی ویژه رشته ی انسانی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد خسرو محمدزاده
9_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ ریاضی انسانی استاد خسرو محمدزاده
آریان حیدری1_ کلاس آنلاین (70 در،7 خوان) کنکور ۱۴۰۴ ریاضی ویژه رشته انسانی استاد آریان حیدری
2_ کلاس آنلاین (70 در،7 خوان) کنکور ۱۴۰۴ ریاضی ویژه رشته انسانی استاد آریان حیدری شروع از آبان
3_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ ریاضی انسانی استاد آریان حیدری
4_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ ریاضی انسانی استاد آریان حیدری (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
5_ کلاس آنلاین ریاضی ویژه رشته ی انسانی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد آریان حیدری
6_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ ریاضی انسانی استاد آریان حیدری

اساتید عربی انسانی کلاسینو

استاد مدرسعنوان دوره
محمد واعظی1_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ عربی تخصصی ویژه رشته انسانی استاد محمد واعظی
2_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ عربی تخصصی ویژه رشته انسانی استاد محمد واعظی شروع از آبان
3_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ عربی تخصصی استاد محمد واعظی
4_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ عربی تخصصی استاد محمد واعظی (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
5_ کلاس آنلاین عربی تخصصی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد محمد واعظی
6_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ عربی تخصصی استاد محمد واعظی
محمد مهدی شاهرودی1_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ عربی تخصصی ویژه رشته انسانی استاد محمدمهدی شاهرودی
2_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ عربی تخصصی ویژه رشته انسانی استاد محمدمهدی شاهرودی شروع از آبان
3_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ عربی تخصصی استاد محمدمهدی شاهرودی
4_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ عربی تخصصی استاد محمدمهدی شاهرودی (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
5_ کلاس آنلاین عربی تخصصی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد محمدمهدی شاهرودی
6_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ عربی تخصصی استاد محمد مهدی شاهرودی
عمار تاجبخش1_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ تخصصی ویژه رشته انسانی استاد عمار تاجبخش
2_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ عربی تخصصی ویژه رشته انسانی استاد عمار تاجبخش شروع از آبان
3_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ عربی تخصصی استاد عمار تاجبخش
4_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ عربی تخصصی استاد عمار تاجبخش (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
5_ کلاس آنلاین عربی تخصصی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد عمار تاجبخش
6_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ عربی تخصصی استاد عمار تاجبخش

اساتید ادبیات انسانی کلاسینو

استاد مدرسعنوان دوره
فراز توکلی1_ کلاس آنلاین علوم و فنون ویژه رشته انسانی سال یازدهم استاد فراز توکلی ۱۴۰۴
2_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ پکیج ادبیات عمومی و تخصصی ویژه رشته انسانی استاد فراز توکلی
3_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ ادبیات تخصصی ویژه رشته انسانی استاد فراز توکلی
4_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ ادبیات تخصصی ویژه رشته انسانی استاد فراز توکلی شروع از آبان
5_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ ادبیات تخصصی استاد فراز توکلی
6_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ ادبیات تخصصی استاد فراز توکلی (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
7_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم علوم و فنون استاد فراز توکلی
8_ کلاس آنلاین ادبیات تخصصی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد فراز توکلی
9_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ ادبیات تخصصی استاد فراز توکلی
رضا حسینی یکتا1_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ پکیج ادبیات عمومی و تخصصی ویژه رشته انسانی استاد رضا حسینی یکتا
2_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ ادبیات تخصصی ویژه رشته انسانی استاد رضا حسینی یکتا
3_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ ادبیات تخصصی ویژه رشته انسانی استاد رضا حسینی یکتا شروع از آبان
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ ادبیات تخصصی استاد رضا حسینی یکتا
5_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ ادبیات تخصصی استاد رضا حسینی یکتا (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
6_ کلاس آنلاین ادبیات تخصصی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد رضا حسینی یکتا
7_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ ادبیات تخصصی استاد رضا حسینی یکتا
8_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم علوم و فنون استاد رضا حسینی یکتا

اساتید جامعه شناسی کلاسینو

استاد مدرسعنوان دوره
حمید اثباتی1_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ جامعه شناسی ویژه رشته انسانی استاد حمید اثباتی
2_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ جامعه شناسی ویژه رشته انسانی استاد حمید اثباتی شروع از آبان
3_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ جامعه شناسی استاد حمید اثباتی
4_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ جامعه شناسی استاد حمید اثباتی (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
5_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم جامعه شناسی استاد حمید اثباتی
6_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ جامعه شناسی استاد حمید اثباتی

اساتید فلسفه و منطق کلاسینو

استاد مدرسعنوان دوره
علی فروغی نیا1_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ فلسفه و منطق ویژه رشته انسانی استاد علی فروغی نیا
2_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ فلسفه و منطق ویژه رشته انسانی استاد علی فروغی نیا شروع از آبان
3_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ فلسفه و منطق استاد علی فروغی نیا
4_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ فلسفه و منطق استاد علی فروغی نیا (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
5_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ فلسفه و منطق استاد علی فروغی نیا

اساتید اقتصاد و روانشناسی کلاسینو

استاد مدرسعنوان دوره
پویا بهشتی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ اقتصاد و روانشناسی استاد پویا بهشتی
2_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم اقتصاد استاد پویا بهشتی
3_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ اقتصاد و روانشناسی استاد پویا بهشتی
4_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ اقتصاد ویژه رشته انسانی استاد پویا بهشتی شروع از آبان
5_ کلاس آنلاین اقتصاد ویژه ی رشته ی انسانی کنکور ۱۴۰۴ استاد پویا بهشتی
6_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ اقتصاد و روان شناسی استاد پویا بهشتی (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)

ثبت نام متوسطه دوم کلاسینو

برای ثبت نام در دوره های کلاسینو ویژه متوسطه دوم (رشته های تجربی، ریاضی و انسانی) از طریق لینک زیر وارد پنل کلاسینو شوید و دوره مورد نظر خود را انتخاب کنید:

پنل کلاسینو

همچنین می توانید با شماره های مندرج در سایت تماس گرفته و با راهنمایی پشتیبان کلاسینو دوره مورد نظر خود را خریداری کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *