رشته تجربی کلاسینو

رشته تجربی کلاسینو

در کلاسینو دوره های آنلاین مختلفی با محتوای آموزشی متفاوت از مقطع ابتدایی تا کنکور برگزار می کند. در این موسسه بزرگ برای رشته تجربی (دهم، یازدهم، دوازدهم و کنکور) دوره های آموزشی مختلفی با تدریس بهترین اساتید کشور برگزار می شود. در ادامه اساتید و دوره های کلاسینو برای هر درس در جدول های جداگانه معرفی می کنیم.

اساتید زیست تجربی کلاسینو

اساتید مدرس زیست کلاسینو دوره های آموزشی مختلفی را از پایه دهم تجربی تا کنکور این رشته برگزار می کنند، در جدول زیر به معرفی اسامی اساتید و دوره های کلاسینو برای درس زیست می پردازیم:

استاد مدرسعنوان دوره
محمد همدانی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ زیست شناسی استاد محمد همدانی
2_ کلاس آنلاین زیست شناسی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد محمد همدانی
3_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم زیست استاد محمد همدانی
4_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم زیست استاد محمد همدانی
5_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ زیست استاد محمد همدانی(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
6_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ زیست شناسی استاد محمد همدانی
7_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ زیست استاد محمد همدانی شروع از آبان
8_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ زیست استاد محمد همدانی
محمد عمارلو1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ زیست شناسی استاد علی محمد عمارلو
2_ کلاس آنلاین زیست شناسی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد علی محمد عمارلو
3_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم زیست استاد علی محمد عمارلو
4_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم زیست استاد محمد عمارلو
5_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ زیست استاد علی محمد عمارلو(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
6_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ زیست شناسی استاد علی محمد عمارلو
7_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ زیست استاد محمد عمارلو شروع از آبان
8_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ زیست استاد محمد عمارلو
9_ کلاس آنلاین زیست سال یازدهم استاد محمد عمارلو ۱۴۰۴
مهشید حقیقتکلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم زیست استاد مهشید حقیقت
آریا بام رفیع1_ کلاس آنلاین زیست سال یازدهم استاد آریا بام رفیع ۱۴۰۴
2_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم زیست استاد آریا بام رفیع

اساتید شیمی رشته تجربی کلاسینو

اساتید مدرس شیمی رشته تجربی و رشته ریاضی کلاسینو دوره هایی مشترک برای این درس برگزار می کنند. در جدول زیر به معرفی اسامی اساتید و دوره هایی که برای درس شیمی برگزار می کنند به طور دقیق پرداخته ایم:

استاد مدرسعنوان دوره
رضا مصلایی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ شیمی اساتید رضا و امید مصلایی
2_ کلاس آنلاین شیمی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد اساتید رضا و امید مصلایی
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد رضا و امید مصلایی(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ شیمی اساتید رضا و امید مصلایی
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد رضا و امید مصلایی شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد رضا و امید مصلایی
امید مصلایی1_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم شیمی استاد امید مصلایی
2_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم شیمی استاد امید مصلایی
3_ کلاس آنلاین شیمی سال یازدهم استاد امید مصلایی ۱۴۰۴
محمد مرادی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی
2_ کلاس آنلاین شیمی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد محمد مرادی
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی
کامبیز فرزانه1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه
2_ کلاس آنلاین شیمی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد کامبیز فرزانه
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه
پارسا فراهانی1_ کلاس آنلاین شیمی سال یازدهم استاد پارسا فراهانی 1404
2_ کلاس آنلاین شیمی سال دهم استاد پارسا فراهانی 1404
3_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد 1404 سال دهم شیمی استاد پارسا فراهانی
4_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد 1404 سال یازدهم شیمی استاد پارسا فراهانی

اساتید فیزیک رشته تجربی کلاسینو

دوره های کلاسینو برای درس فیزیک به صورت مشترک برای داوطلبان و دانش آموزان رشته های تجربی و ریاضی برگزار می شود، در جدول زیر به معرفی اساتید کلاسینو و دوره هایی که برای سال تحصیلی 1404-1403 برگزار می کنند، می پردازیم.

استاد مدرسعنوان دوره
علیرضا عربشاهی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ فیزیک استاد علیرضا عربشاهی
2_ کلاس آنلاین فیزیک سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد علیرضا عربشاهی
3_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد علیرضا عربشاهی شروع از آبان
4_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد علیرضا عربشاهی
5_ کلاس آنلاین فیزیک سال یازدهم استاد علیرضا عربشاهی ۱۴۰۴
محمد نوکنده1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده
2_ کلاس آنلاین فیزیک سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد محمد نوکنده
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده
مهدی براتی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ فیزیک استاد مهدی براتی
2_ کلاس آنلاین فیزیک سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد مهدی براتی
3_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم فیزیک استاد مهدی براتی
4_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم فیزیک استاد مهدی براتی
5_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد مهدی براتی(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
6_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد مهدی براتی
7_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد مهدی براتی شروع از آبان
8_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد مهدی براتی
9_ کلاس آنلاین فیزیک سال یازدهم استاد مهدی براتی ۱۴۰۴

استاد ریاضی رشته تجربی کلاسینو

اساتید ریاضی رشته تجربی کلاسینو جزو بهترین و سرشناس ترین اساتید ریاضی کشور می باشند که در این موسسه بزرگ دوره های آموزشی مختلف با محتوای آموزشی متفاوتی در کلاسینو برگزار می کنند.

استاد مدرسعنوان دوره
آریان حیدری1_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد آریان حیدری
2_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد آریان حیدری شروع از آبان
3_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد آریان حیدری
4_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد آریان حیدری(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
5_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم ریاضی تجربی استاد آریان حیدری
6_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد آریان حیدری
7_ کلاس آنلاین ریاضی تجربی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد آریان حیدری
بابک سادات1_ کلاس آنلاین ریاضی تجربی سال یازدهم استاد بابک سادات ۱۴۰۴
2_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد بابک سادات
3_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد بابک سادات شروع از آبان
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد بابک سادات
5_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد بابک سادات(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
6_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم ریاضی تجربی و حسابان استاد بابک سادات
7_ کلاس آنلاین ریاضی تجربی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد بابک سادات
8_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ ریاضی تجربی استاد بابک سادات
بهرام جلالی1_ کلاس آنلاین ریاضی تجربی و حسابان سال یازدهم استاد بهرام جلالی ۱۴۰۴
2_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم ریاضی تجربی و حسابان استاد بهرام جلالی

اساتید زمین شناسی کلاسینو

تنها مدرس زمین شناسی کلاسینو استاد محمد همدانی می باشند. ایشان دوره های مختلفی برای این درس در کلاسینو برگزار می کنند، در جدول زیر به معرفی دوره های ایشان می پردازیم.

استاد مدرسعنوان دوره
محمد همدانی1_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ زمین شناسی استاد محمد همدانی
2_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ زمین شناسی استاد محمد همدانی شروع از آبان
3_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ زمین شناسی استاد محمد همدانی
4_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ زمین شناسی استاد محمد همدانی(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
5_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم زمین شناسی استاد محمد همدانی
6_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ زمین شناسی استاد محمد همدانی

ثبت نام رشته تجربی کلاسینو

برای ثبت نام در دوره های رشته تجربی کلاسینو از طریق لینک زیر وارد پنل پنل کاربری کلاسینو شوید و یا با شماره های مندرج در سایت تماس گرفته و با راهنمایی پشتیبان کلاسینو دوره مورد نظر خود را انتخاب کنید:

ثبت نام کلاسینو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *