رشته ریاضی کلاسینو

رشته ریاضی کلاسینو

داوطلبان رشته ریاضی با جود کم بودن تعداد متقاضیان کنکور این رشته، برای قبولی در رشته های برتر و تحصیل در دانشگاه های معتبر کشور، به یادگیری اصولی و اساسی برای تسلط بر مطالب و کسب نمره بالا در امتحانات نهایی خرداد ماه و دستیابی به درصد های بالا در کنکور سراسری نیاز دارند. موسسه کلاسینو بزرگ ترین موسسه آموزش مجازی کشور، دوره های آموزشی مختلفی برای رشته ریاضی برگزار می کند، در این مطلب به معرفی کامل دوره ها و اساتید رشته ریاضی کلاسینو می پردازیم.

اساتید هندسه و گسسته کلاسینو

استاد مدرسعنوان دوره
بهرام جلالی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ هندسه و گسسته استاد بهرام جلالی
2_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ هندسه و گسسته استاد بهرام جلالی (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
3_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ هندسه و گسسته استاد بهرام جلالی
4_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ هندسه و گسسته استاد بهرام جلالی شروع از آبان
5_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ هندسه و گسسته استاد بهرام جلالی
محمد صحت کار1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ هندسه و گسسته استاد محمد صحت کار
2_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ هندسه و گسسته استاد محمد صحت کار (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
3_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ هندسه و گسسته استاد محمد صحت کار
4_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ هندسه و گسسته استاد محمد صحت کار شروع از آبان
5_ کلاس آنلاین جامع مرداد ۱۴۰۴ هندسه و گسسته استاد محمد صحت‌ کار

اساتید شیمی رشته ریاضی کلاسینو

استاد مدرسعنوان دوره
رضا مصلایی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ شیمی اساتید رضا و امید مصلایی
2_ کلاس آنلاین شیمی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد اساتید رضا و امید مصلایی
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد رضا و امید مصلایی(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ شیمی اساتید رضا و امید مصلایی
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد رضا و امید مصلایی شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد رضا و امید مصلایی
امید مصلایی1_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم شیمی استاد امید مصلایی
2_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم شیمی استاد امید مصلایی
3_ کلاس آنلاین شیمی سال یازدهم استاد امید مصلایی ۱۴۰۴
پارسا فراهانی
1_ کلاس آنلاین شیمی سال یازدهم استاد پارسا فراهانی 1404
2_ کلاس آنلاین شیمی سال دهم استاد پارسا فراهانی 1404
3_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد 1404 سال دهم شیمی استاد پارسا فراهانی
4_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد 1404 سال یازدهم شیمی استاد پارسا فراهانی
محمد مرادی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی
2_ کلاس آنلاین شیمی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد محمد مرادی
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد محمد مرادی
کامبیز فرزانه1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه
2_ کلاس آنلاین شیمی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد کامبیز فرزانه
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه (ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ شیمی استاد کامبیز فرزانه

اساتید فیزیک رشته ریاضی کلاسینو

استاد مدرسعنوان دوره
علیرضا عربشاهی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ فیزیک استاد علیرضا عربشاهی
2_ کلاس آنلاین فیزیک سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد علیرضا عربشاهی
3_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد علیرضا عربشاهی شروع از آبان
4_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد علیرضا عربشاهی
5_ کلاس آنلاین فیزیک سال یازدهم استاد علیرضا عربشاهی ۱۴۰۴
محمد نوکنده1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده
2_ کلاس آنلاین فیزیک سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد محمد نوکنده
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده
مهدی براتی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ فیزیک استاد مهدی براتی
2_ کلاس آنلاین فیزیک سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد مهدی براتی
3_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم فیزیک استاد مهدی براتی
4_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم فیزیک استاد مهدی براتی
5_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد مهدی براتی(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
6_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد مهدی براتی
7_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد مهدی براتی شروع از آبان
8_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد مهدی براتی
9_ کلاس آنلاین فیزیک سال یازدهم استاد مهدی براتی ۱۴۰۴

اساتید حسابان کلاسینو

استاد مدرسعنوان دوره
آریان حیدری1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ حسابان استاد بابک سادات
2_ کلاس آنلاین حسابان سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد بابک سادات
3_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم ریاضی تجربی و حسابان استاد بابک سادات
4_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ حسابان استاد بابک سادات(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
5_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ حسابان استاد بابک سادات
6_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ حسابان استاد بابک سادات شروع از آبان
7_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ حسابان استاد بابک سادات
8_ کلاس آنلاین ریاضی تجربی و حسابان سال یازدهم استاد بابک سادات ۱۴۰۴
بابک سادات1_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ حسابان استاد آریان حیدری
2_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ حسابان استاد آریان حیدری شروع از آبان
3_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ حسابان استاد آریان حیدری
4_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ حسابان استاد آریان حیدری(ویژه شاگردان طول سال و شاگردان قوی)
5_ کلاس آنلاین حسابان سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد استاد آریان حیدری
6_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ حسابان استاد آریان حیدری
بهرام جلالی1_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم ریاضی تجربی و حسابان استاد بهرام جلالی
2_ کلاس آنلاین ریاضی تجربی و حسابان سال یازدهم استاد بهرام جلالی

ثبت نام رشته ریاضی کلاسینو

برای ثبت نام در دوره های رشته ریاضی کلاسینو از طریق لینک زیر وارد پنل پنل کاربری کلاسینو شوید و یا با شماره های مندرج در سایت تماس گرفته و با راهنمایی پشتیبان کلاسینو دوره مورد نظر خود را انتخاب کنید:

ثبت نام کلاسینو

مقالات پیشنهای
دوره های کلاسینو
همه چیز درباره کنکور 1404

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *