رشته ریاضی کلاسینو

رشته ریاضی کلاسینو

داوطلبان رشته ریاضی با جود کم بودن تعداد متقاضیان کنکور این رشته، برای قبولی در رشته های برتر و تحصیل در دانشگاه های معتبر کشور، به یادگیری اصولی و اساسی برای تسلط بر مطالب و کسب نمره بالا در امتحانات نهایی خرداد ماه و دستیابی به درصد های بالا در کنکور سراسری نیاز دارند.

موسسه کلاسینو بزرگ ترین موسسه آموزش انلاین کشور، دوره های آموزشی مختلفی برای رشته ریاضی فیزیک برگزار می کند و هر ساله تعداد زیادی رتبه برتر تقدیم جامعه مهندسی می کند.

معرفی اساتید و دوره های رشته ریاضی (دهم، یازدهم و دوازدهم)

ما علاوه بر کنکور سراسری، در دروس پایه نیز از اساتید خوب این رشته بهره می بریم. کلاسینو توجه ویژه ای به پایه های تحصیلی دهم و یازدهم ریاضی دارد و هزینه های شرکت در این کلاس ها با تهیه اشتراک نیز بسیار به صرفه تر از قبل می باشد.

جدول اساتید هندسه و گسسته کلاسینو

استاد مدرسعنوان دوره
بهرام جلالی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ هندسه و گسسته بهرام جلالی
2_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ هندسه و گسسته بهرام جلالی
3_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ هندسه و گسسته بهرام جلالی
4_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ هندسه و گسسته بهرام جلالی شروع از آبان
5_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ هندسه و گسسته بهرام جلالی
محمد صحت کار1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ هندسه و گسسته محمد صحت کار
2_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ هندسه و گسسته محمد صحت کار
3_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ هندسه و گسسته محمد صحت کار
4_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ هندسه و گسسته محمد صحت کار شروع از آبان
5_ کلاس آنلاین جامع مرداد ۱۴۰۴ هندسه و گسسته محمد صحت‌ کار

اساتید شیمی رشته ریاضی کلاسینو

استاد مدرسعنوان دوره
رضا مصلایی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ شیمی رضا و امید مصلایی
2_ کلاس آنلاین شیمی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد رضا و امید مصلایی
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ شیمی رضا و امید مصلایی
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ شیمی رضا و امید مصلایی
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ شیمی رضا و امید مصلایی شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ شیمی رضا و امید مصلایی
امید مصلایی1_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم شیمی امید مصلایی
2_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم شیمی امید مصلایی
3_ کلاس آنلاین شیمی سال یازدهم امید مصلایی ۱۴۰۴
پارسا فراهانی
1_ کلاس آنلاین شیمی سال یازدهم پارسا فراهانی ۱۴۰۴
2_ کلاس آنلاین شیمی سال دهم پارسا فراهانی ۱۴۰۴
3_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم شیمی پارسا فراهانی
4_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم شیمی پارسا فراهانی
محمد مرادی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ شیمی محمد مرادی
2_ کلاس آنلاین شیمی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد محمد مرادی
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ شیمی محمد مرادی
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ شیمی محمد مرادی
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ شیمی محمد مرادی شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ شیمی محمد مرادی
کامبیز فرزانه1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ شیمی کامبیز فرزانه
2_ کلاس آنلاین شیمی سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد کامبیز فرزانه
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ شیمی کامبیز فرزانه
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ شیمی کامبیز فرزانه
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ شیمی کامبیز فرزانه شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ شیمی کامبیز فرزانه

اساتید فیزیک رشته ریاضی کلاسینو

استاد مدرسعنوان دوره
علیرضا عربشاهی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ فیزیک علیرضا عربشاهی
2_ کلاس آنلاین فیزیک سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد علیرضا عربشاهی
3_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ فیزیک علیرضا عربشاهی شروع از آبان
4_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ فیزیک علیرضا عربشاهی
5_ کلاس آنلاین فیزیک سال یازدهم علیرضا عربشاهی ۱۴۰۴
محمد نوکنده1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ فیزیک محمد نوکنده
2_ کلاس آنلاین فیزیک سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد محمد نوکنده
3_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ فیزیک محمد نوکنده
4_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ فیزیک محمد نوکنده
5_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ فیزیک استاد محمد نوکنده شروع از آبان
6_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ فیزیک محمد نوکنده
مهدی براتی1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ فیزیک مهدی براتی
2_ کلاس آنلاین فیزیک سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد مهدی براتی
3_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم فیزیک مهدی براتی
4_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال دهم فیزیک مهدی براتی
5_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ فیزیک مهدی براتی
6_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ فیزیک مهدی براتی
7_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ فیزیک مهدی براتی شروع از آبان
8_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ فیزیک مهدی براتی
9_ کلاس آنلاین فیزیک سال یازدهم مهدی براتی ۱۴۰۴

اساتید حسابان کلاسینو

استاد مدرسعنوان دوره
آریان حیدری1_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ حسابان بابک سادات
2_ کلاس آنلاین حسابان سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد بابک سادات
3_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم ریاضی تجربی و حسابان بابک سادات
4_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ حسابان بابک سادات
5_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ حسابان بابک سادات
6_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ حسابان بابک سادات شروع از آبان
7_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ حسابان بابک سادات
8_ کلاس آنلاین ریاضی تجربی و حسابان سال یازدهم بابک سادات ۱۴۰۴
بابک سادات1_ کلاس آنلاین جامع مرداد کنکور ۱۴۰۴ حسابان آریان حیدری
2_ کلاس آنلاین جامع کنکور ۱۴۰۴ حسابان آریان حیدری شروع از آبان
3_ کلاس آنلاین نکته و تست کنکور ۱۴۰۴ حسابان آریان حیدری
4_ کلاس آنلاین just test کنکور ۱۴۰۴ حسابان آریان حیدری
5_ کلاس آنلاین حسابان سال دوازدهم ۱۴۰۴ ویژه امتحانات نهایی خرداد آریان حیدری
6_ کلاس همایش جمع بندی کنکور تیر ۱۴۰۴ حسابان آریان حیدری
بهرام جلالی1_ کلاس آنلاین ویژه امتحانات خرداد ۱۴۰۴ سال یازدهم ریاضی تجربی و حسابان بهرام جلالی
2_ کلاس آنلاین ریاضی تجربی و حسابان سال یازدهم بهرام جلالی

راه های ثبت نام برای دانش آموزان رشته ریاضی

برای ثبت نام در دوره های رشته ریاضی کلاسینو از طریق لینک زیر وارد پنل پنل کاربری کلاسینو شوید و یا با شماره های مندرج در سایت تماس گرفته و با راهنمایی پشتیبان کلاسینو دوره مورد نظر خود را انتخاب کنید:

ثبت نام کلاسینو

مقالات پیشنهای:
دوره های کلاسینو
همه چیز درباره کنکور 1404

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *